Výrobcovia

synapsa

Spoločnosť Synapsa Networks vyvíja inteligentné softwarové nástroje na automatizáciu činností pre prevádzkové  IT oddelenia v organizáciách. Zakladatelia spoločnosti zúročujú niekoľkoročné skúsenosti na poli kybernetickej bezpečnosti a z pôsobenia v NetSecOps tímoch významných firiem po svete. Produkty spoločnosti sú zamerané najmä na elimináciu ľudských chýb, úsporu FTE,  zefektívnenie reakcií na kybernetické hrozbykontrolu správnosti bezpečnostných pravidiel.

Synapsa Networks reaguje najmä na ťažkosti, s ktorými sa stretávajú oddelenia bezpečnosti (SecOps) a počítačových sietí (NetOps) v bežnej prevádzke. K tým patria nie len oneskorené reakcie na bezpečnostné hrozby z hľadiska kapacitných problémov, ale aj oneskorenia pri blokovaní útokov v rámci zaužívaných procesov a technológií, ktoré majú v správe rozdielne oddelenia v organizáciách.

Produkt Synapsa Interconnector je nástroj pre automatizáciu procesov medzi monitorovacími, či korelačnými (SIEM, TicketPortal a pod.) nástrojmi a aktívnymi sieťovými a bezpečnostnými prvkami. Zrýchľujeautomatizuje činnosti, ktoré sa vo forme bezpečnostných udalostí a alertov opakujúnevyžadujú hlbšiu analýzu, sú známymi hrozbami a v organizácii vyžadujú okamžitú mitigáciu, či blokovanie. Okrem iného je využiteľný pre prepájanie akýchkoľvek nástrojov v prostredí, kde je ľudská činnosť zaťažovaná aktivitami, ktoré je možné automatizovať  (napr. Ticket Portal a zavádzanie pravidiel v rámci IT prevádzky, infraštruktúry a pod.)

PRÍKLAD POUŽITIA INTERCONNECTORU

To všetko v reálnom čase a bez nutnosti konfigurovať zmeny a pravidlá na spomínaných nástrojoch ručne, či čakať na zásah administrátora.

Produkt Synapsa Firewall Auditor vykonáva kontrolu nasadzovania bezpečnostných pravidielpolitík na Firewalloch, na ktoré nemá bezpečnostný administrátor, či operátor konfiguračné oprávnenia. V rámci preddefinovaných pravidiel na Synapse je možné kontrolovať  a vyhľadávať chybné, či nesprávne pravidlá, ktoré nie sú so zhodou v rámci bezpečnostných pravidiel v organizáciách. Informácie o nálezoch dokáže nie len notifikovať pre relevantné oddelenia, ale tie s kritickou severitou z Firewallu aj priamo z Firewallov odmazávať. Tým sa rapídne znižuje riziko vzniku prevádzkových problémov, či potenciálnych bezpečnostných hrozieb

PRÍKLAD POUŽITIA FIREWALL AUDITORU

Synapsa Networks poskytuje pre bezpečnostných operátorov z oddelení SecOps ďalšiu vrstvu pre orchestráciu. Pre svoju jednoduchú konfiguráciu a modernú formu dockera (kontajner OS a aplikácie v jednom) je možná inštalácia a nastavenie riešenia v priebehu niekoľkých hodín. K dispozícii je vo forme štyroch licencií (subscripcií) a tvorí unikátne riešenie nie len v oblasti ochrany proti kybernetickým hrozbám, ale najmä v úspore času, efektivite a eliminácií ľudských chýb v IT, sieťových a bezpečnostných oddeleniach. K dispozícii je samozrejme celá rada funkcionalít pre automatizáciu, notifikácie, vizualizáciu vo forme dahsboardu, či jednoduchý roles based management.

ODKAZ na WEB: https://www.synapsa.tech/

ODKAZ na VIDEO na záver webu: https://www.youtube.com/watch?v=m9zOrujqUKA&t=7s

ODKAZ na Docker Hub: https://hub.docker.com/r/synapsa/platform

ODKAZ na Dokumentáciu: https://www.synapsa.tech/user-guide/?ref=36&ref_type=page

Ďalší výrobcovia