Výrobcovia

vmware

Spoločnosť VMware je globálnym lídrom v dodávkach technológií cloudovej infraštruktúry a digitálnych pracovísk. VMware riešenia poskytujú zákazníkom bezprecedentnú voľnosť a flexibilitu pri budovaní a rozvoji IT prostredia, čím urýchľujú digitálnu transformáciu. VMware zvyšuje akcieschopnosť podnikov vďaka modernizácii dátových centier a ich integrácii s verejnými cloudmi, urýchlenej inovácii nasadzovaním moderných aplikácií, digitálnym pracoviskám s výnimočne komfortným používateľským prostredím, a novým bezpečnostným riešeniam zvyšujúcich dôveru zákazníkov.

VMware je členom zoskupenia Dell Technologies.

Komplexné riešenia VMware zrýchľujú digitálny biznis

VMware špecialisti a popredné technológie vďaka komplexnému prístupu pomáhajú zákazníkom transformovať ich biznis na digitálny a dosahovať obchodné ciele úspešným riešením strategických IT priorít prostredníctvom kľúčových IT iniciatív.

Integrovaná architektúra VMware

VMware akceleruje digitálnu transformáciu pomocou jedinečnej integrovanej architektúry, ktorá poskytuje zákazníkom slobodu voľby, teraz aj v budúcnosti.

1 VMware Cloud TM umožňuje spúšťať a prepájať kompletné portfólio aplikácií a zaisťovať ich bezpečnosť v ľubovoľnom cloude, na ľubovoľnom zariadení, za konzistentnej prevádzky a na konzistentnej infraštruktúre.

2 Spoločné prostredie na nasadzovanie a správu tradičných aplikácií aj aplikácií využívajúcich kontajnery

3 Platforma jednoduchá pre používateľov, bezpečná pre firmy, pomáha nasadzovať a spravovať ľubovoľnú aplikáciu na ľubovoľnom zariadení zásluhou integrovaného manažmentu identít, aplikácií a podnikovej mobility

4 Natívna bezpečnosť chráni infraštruktúru, aplikácie,  zariadenia a koncových používateľov

 

Carbon Black

VMware Carbon Black je cloud native platforma pre ochranu koncových bodov a systémov (EPP a CWP) ktorá kombinuje inteligentný systém posilnenia obrany a behaviorálnu prevenciu, ktoré sú potrebné pre aktívnu prevenciu proti narastajúcim hrozbám a to s použitím odľahčeného agenta a jednoducho použiteľnej konzoly. Analýzou viac než biliónu bezpečnostných udalostí denne VMware Carbon Black Cloud proaktívne odhaľuje spôsoby správania sa útočníkov a posilňuje brániacich sa možnosťou rozpoznania a zastavenia rozvíjajúcich sa útokov. Kľúčovým faktorom pre vstavanú bezpečnosť je fakt, že VMware Carbon Black Cloud zjednodušuje a posilňuje možnosti aktívnej obrany pre akékoľvek aplikácie, akýkoľvek cloud na akomkoľvek zariadení.

 

Last Line

Najlepšia visibilita a prehľad. Last Line od VMware rozpoznáva a zneškodňuje rafinované hrozby, ktoré iní nevidia

Komplexná detekcia ohrozenia

Špičková malware analýza chovania sa objektov prichádzajúcich mailom alebo webovou prevádzkou. Je možné vidieť všetky inštrukcie, ktoré software aplikácia vykonáva, celý obsah pamäte ako aj aktivity operačného systému. Takáto vizibilita umožňuje presnú identifikáciu zero-day útokov, ransomware, spear phishing, prevzatia účtov a iných.

Výnimočná vizibilita

Lastline softvér poskytuje vizibilitu do každej časti kybernetického útoku vrátane sieťovej prevádzky na perimetri ako aj v rámci vnútornej siete. Toto sa dosahuje vďaka kombinácii malware analýz s troma doplňujúcimi detekčnými technológiami Intrusion Detection and Prevention (IDPS), Network Traffic Analysis (NTA) and Global Threat Intelligence.

Automatizovaná odpoveď

Lastline poskytuje popis prieniku, detailný časový priebeh, detailný popis správania sa útočníka ako aj iné poznatky potrebné na zneškodnenie útoku.

Lastline automatizuje ochranu integráciou s produktami tretích strán, s plánmi odpovede na incident a aplikáciami a to na mieru naprieč vašou organizáciou v rámci vašeho IT, alebo v cloude. Existujúca správa bezpečnosti môže automatizovane posielať neznáme objekty a web stránky do riešenia Lastline pre realizáciu analýz, poskytovanie prakticky použiteľných správ o ohrození a pre automatizovanie plánov odpovede.

Viac informácií nájdete na  https://www.vmware.com/cz.html

Ďalší výrobcovia