Výrobcovia

rapid7

Spoločnosť Rapid7 Inc. je popredným poskytovateľom riešení pre kybernetickú bezpečnosť. Jeho riešenia vám pomôžu znížiť bezpečnostné riziká v celom vašom kybernetickom prostredí tak, aby sa vaša spoločnosť mohla sústrediť na to, na čom vám najviac záleží. Či už potrebujete ľahko spravovať zraniteľnosti systémov, monitorovať škodlivé správanie a bezpečnosť aplikácií, centralizovať monitoring všetkých vašich bezpečnostných riešení, detekovať a eliminovať útoky, alebo automatizovať svoje operácie.

Spoločnosť Rapid7 ponúka pre svojich zákazníkov riešenia v týchto oblastí :

  • Manažment bezpečnostných informácií a udalostí  (SIEM)
  • Orchestrácia a automatizácia bezpečnostných procesov (SOAR)
  • Manažment zraniteľností
  • Nástroj pre penetračné testovanie
  • Bezpečnosť aplikácií
  • Služby z oblasti kybernetickej bezpečnosti

Ďalší výrobcovia