Výrobcovia

radware

So zvýšeným nasadením webových aplikácií, zvýšenou globalizáciou pracoviska a vplyvom IT trendov, ako je servisne orientovaná architektúra, virtualizácia, mobilita a ďalšie sú IT oddelenia neustále konfrontované požiadavkami na poskytovanie stále vyššej úrovene efektivity a agility. S komplexnými a oceňovanými produktami APSolute® Radware môžu spoločnosti v každom odvetví zvýšiť produktivitu, zlepšiť ziskovosť a znížiť prevádzkové a infraštruktúrne náklady IT, čiže udržiavať kontinuitu prevádzky a dosiahnutie maximálnej produktivity pri zachovaní nízkych nákladov.

Produktové portfólio Radware maximalizuje ROI (návratnosť investícií) IT tým, že zaistí rýchlu, spoľahlivú a bezpečnú dostupnosť webových aplikácií a sieťových služieb, ktoré podporujú obchodnú produktivitu. Radware riešenia poskytujú na základe požiadaviek špičkový výkon, vynikajúcu priepustnosť a škálovateľnosť služieb. Vďaka svojmu prístupu na základe reálnych požiadaviek alebo "scale-as-You-Grow" prístupu nie je ani pri nových obchodných požiadavkách potrebný silný upgrade, aj pokiaľ vyvstanú nové obchodné požiadavky. Sú zaručené krátkodobé a dlhodobé úspory na investičných nákladoch (CAPEX) a prevádzkových nákladoch (OPEX) pre celkovú ochranu investícií.

             

Dostupnosť aplikácií / Load Balancing

Zabezpečenie dostupnosti, výkonu a zabezpečenie kritických aplikácií s Radware Alteon ADC (Application Delivery Controller) load balancerom

Radware Alteon ADC ako load balancer poskytuje pokročilé a komplexné funkcie pre poskytovanie dostupnosti aplikácií 24x7, pre výkon a zabezpečenie kritických aplikácií. Hlavné funkcionality sú:

  • multi-site globálny load balancing serverov - riešenie na business continuity a disaster recovery,
  • garantovaná dostupnosť aplikácií za všetkých okolností - s možnosťou použitia funkcií presmerovania prevádzky,
  • rýchlejšie odozva webových aplikácií,
  • cenovo dostupná, integrovaná virtualizácia.

Aplikačná a sieťová zabezpečnosť

Pomáha zákazníkom chrániť siete a aplikácie s Radware AMS (Attack Mitigation Systems)

Radware AMS je vo svojom obore prvé plne integrované IT bezpečnostné riešenie, ktoré chráni aplikačnú infraštruktúru v reálnom čase proti sieťovým a aplikačným výpadkom, zraniteľnosti aplikácií, šíreniu malware, krádeži informácií a útokom na webové služby.
Hlavné funkcionality sú:

  • udržiavať kontinuitu prevádzky a produktivitu,
  • zvýšiť spokojnosť zákazníkov,
  • úspešne blokovať DDoS a DoS útoky.

Viac informácií nájdete na www.radware.com.

Ďalší výrobcovia