Výrobcovia

Progress kemp

Prečo má Kemp dôveru viac ako 25.000 globálnych zákazníkov?

Spoločnosť Kemp je silná v oblasti optimalizácie prerozdelenia aplikačnej záťaže pre rozľahlé podnikové siete a v prostrediach servis providerov. Silnou stránkou riešenia je dynamické prideľovanie ADC zdrojov pre jednotlivé aplikácie. Model prediktívnej analýzy a automatického riešenia problémov, radikálne zjednodušuje možnosti optimalizácie, analýzy a zabezpečenia zákazníckych aplikácií v privátnom, ale aj multi-cloud prostredí.

Princíp rozdeľovania záťaže pre jednotlivé aplikácie

Každá aplikácia, alebo mikro-servis má priradený vlastný ADC kontroler na rozdeľovanie záťaže, ktorý nezdieľa s inými aplikáciami, čím garantuje stabilitu výkonnosti v cloudovom ako aj kontajnerovom prostredí.

Revolučný model optimalizácie nákladov prináša možnosť platiť len za skutočne použité zdroje, s neobmedzenou priepustnosťou a neobmedzeným počtom ADC inštancií.

4 násobne výhodnejší pomer priepustnosti a ceny oproti riešeniam od F5 a Citrix v harvérovom aj virtuálnom prostredí.

Žiadna fixácia na jedného výrobcu. Kemp je prvý, kto poskytuje manažment a viditeľnosť do load balancerov tretích strán, vrátane F5, Nginx, a AWS.  Naša robustná cloudová a multiplatformová podpora zaručuje univerzálnosť pre všetkých cloudových poskytovateľov.

Prediktívne samo-liečenie zabezpečuje bezproblémový chod aplikácií. S využitím zdieľanej databázy evidovaných aplikačných problémov zákazníckych implementácií vieme dosiahnuť efektívnejšie učenie, pre rýchlejšiu detekciu aplikačných problémov.

Aké produkty a služby ponúka Kemp

 • Kemp 360 je aplikačná riadiaca jednotka, ktorá umožňuje pružnú a neobmedzenú škálovateľnosť našej architektúry prideľovania ADC jednotlivým aplikáciám.
 • Kemp LoadMaster, je svetovo ocenený cloudový, virtuálny a hardwarový load balancer pre dosiahnutie vysokej dostupnosti, bezpečnosti a prerozdeľovania aplikačnej záťaže.
 • Kemp 360 Central, je výkonná automatizačná a manažovacia platforma pre centrálnu správu  riadiacej jednotky (AX). Táto platforma dokáže manažovať Kemp, F5, AWS, NGiNX a HAProxy load balancery.
 • Kemp 360 Vision prediktívne identifikuje a eliminuje aplikačné problémy s využitím umelej inteligencie (AI) a strojového učenia s podporou Kemp inžinierov v nepretržitom režime.

Vision zbiera metriky o dostupnosti aplikácií a ich výkonnosti. Ak je dosiahnutý nami stanovený limit systém nás upozorní a zároveň eliminuje problém.

 • Dostupnosť – riešenie disponuje vysokou dostupnosťou, možnosťou geografického rozdeľovania záťaže,  kontrolou zdravotného stavu servera a kontrolou stavu aplikácie s proaktívnym varovaním.
 • Škálovateľnosť – umožňuje pružné licencovanie, Clustering, priepustnosť 10 Gbps vo virtuálnom a 40 Gbps pri hardvérovom riešení.
 • Bezpečnosť – integrovaný Web Aplikačný Firewall (WAF), Edge Security Pack, Single Sign-On, IPS / IDS, IPSec VPN.
 • Výkonnosť – ADC pridelené pre jednotlivé aplikácie, SSL Offloading, Full HTTP/2 stack, Caching a kompresia, hardvérová akcelerácia, Clustering.
 • Ovládanie - analyzovanie výkonu servera a aplikácie, proaktívny monitoring, manažovanie Kemp a MultiVendor load balancerov.

Prečo podniky a prevádzkovatelia služieb (ISP) kupujú Kemp?

 • Či už využívate vlastné systémy, alebo verejné clouové služby Kemp 360 zjednodušuje a optimalizuje dostupnosť vašich aplikácií. Náš model prideľovania ADC podľa aplikácie
 • Poskytuje bezkonkurenčnú pružnosť neobmedzeného počtu vysokovýkonných load balancerov pre neobmedzený počet aplikácií s neobmedzenou priepustnosťou.
 • Ak to všetko podporíme nepretržitou službou nášho tímu podpory po celom svete, dostaneme víťazné riešenie pre akýkoľvek podnik, alebo poskytovateľa služieb.

Čo odlišuje Kemp od ostatných produktov a služieb?

 • Elastický a neobmedzene škálovateľný load balancing.
 • Neobmedzený počet virtuálnych inštancií na vyžiadanie.
 • Prideľovanie dedikovaných ADC pre jednotlivé aplikácie v rámci viacerých cloudov.
 • Model predplatenej služby spolu s meraním aktuálnej spotreby, ktoré znižujú TCO o 600%.
 • Žiadny iný výrobca neponúka spoločný centrálny manažment pre load balancery viacerých výrobcov.

Ďalšie informácie o spoločnosti KEMP nájdete na ich webovej stránke: https://kemptechnologies.com/

Ďalší výrobcovia