Výrobcovia

imperva

Imperva je priekopníkom bezpečnostných riešení, ktoré chránia kritické aplikácie a dáta proti krádeži, zneužívaniu dôverných informácií a podvodom, pričom zároveň zjednodušuje dodržiavania bezpečnostných predpisov. Poskytuje komplexné riešenie pre monitoring a riadenie akýchkoľvek dát a obchodných transakcií v rámci dátového centra, od ukladania v databáze alebo na file serveri až po ochranu aplikácií.

Tri hlavné bezpečnostné oblasti, ktorými sa Imperva so svojím riešením SecureSphere zaoberá sú aplikačná bezpečnosť, bezpečnosť databáz a bezpečnosť súborov.

Bezpečnosť webových aplikácií

Riešenie SecureSphere poskytuje ochranu kritických aplikácií pomocou web aplikačného firewallu (WAF). Webové aplikácie sú hlavným terčom útoku, pretože sú ľahko prístupné a ponúkajú vstupný bod k cenným firemným a zákazníckym dátam. Spoločnosti a ich aplikácie musia v súčasnosti odolávať veľmi sofistikovým a distribuovaným útokom bez degradácie výkonu. Imperva zaujala s riešením SecureSphere Web Application Firewall vedúce postavenie na trhu aj vďaka novému pohľadu na ochranu firemných aplikácií pomocou automatizácie webovej bezpečnosti a flexibilného a transparentného nasadenia.

Hlavné vlastnosti Secure Sphere Web Application Firewall  nájdete: Link na PDF

Bezpečnosť databáz

Druhá oblasť riešenia SecureSphere je ochrana databáz. Riešenie Database Security poskytuje kompletné zabezpečenie databáz a citlivých dát pred ukradnutím, poškodením, či neautorizovaným prístupom. Poskytuje kompletný prehľad o manipulácii s dátami, zraniteľnosti, prístupových právach a umožňuje ich komplexný audit. Imperva svojím riešením podporuje databazy Oracle, Oracle Exadata, Microsoft SQL Server, IBM DB2 (on Linux, UNIX, Windows, z/OS and DB2/400), IBM IMS on z/OS, IBM Informix, IBM Netezza, SAP Sybase, Teradata, Oracle MySQL, PostgreSQL, Progress OpenEdge.

Hlavné vlastnosti SecureSphere Database Security nájdete: Link na PDF

Bezpečnosť súborov

Tretia oblasť riešenia SecureSphere je zameraná na ochranu file systémov. Riešenie File Security ponúka možnosť monitorovať súbory, ich audit, zabezpečenie, či správu užívateľských oprávnení na file serveroch a NAS úložiskách. SecureSphere File Security vykonáva audit nad všetkými súbormi na základe toho, kto je ich vlastníkom a kto ich využíva. Chráni citlivé dáta súboru tým, že upozorní a prípadne zablokuje neoprávný prístup. Urýchľuje forenzné vyšetrovanie na základe jasných, relevantných reportov a analýz a to všetko bez zníženia výkonu file servera.

Hlavné vlastnosti SecureSphere File Security nájdete: Link na PDF
Viac informácií nájdete na www.imperva.com.

Ďalší výrobcovia