Výrobcovia

novicom

Spoločnosť Novicom, s.r.o. je český softwerový výrobca, ktorý zaujíma významné postavenie v oblasti počítačových sietí, bezpečnosti a komunikácie. Zameriava sa na vývoj a prevádzku riešení pre monitorovanie a správu rozsiahlych sietí s dôrazom na vysokú mieru bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti. Spoločnosť Novicom sa od konkurencie odlišuje predovšetkým využívaním vlastných originálnych technológií a postupov, ktoré jej dovoľujú realizovať vysoko sofistikované riešenia so širším rozsahom funkcionalít.

                   

Popri vývoji a výrobe pokročilých nástrojov pre správu a dohľad sietí a infraštruktúr poskytuje Novicom široké spektrum služieb od analýzy a poradenstva cez implementáciu a servis svojich riešení, až po školenia užívateľov a správcov.

Najvýznamnejším produktom spoločnosti Novicom je riešenie AddNet, český unikátny integrovaný DDI/NAC nástroj, ktorý vysoko efektívne zaisťuje služby správy IP adresného priestoru (IPAM), prevádzky základných sieťových služieb (DHCP/DNS), riadenie prístupu do siete (NAC), poskytne potrebné informácie o lokalizácii zariadení v sieti (L2 monitoring) a ďalšie veľmi prínosné funkcie pre správu a zabezpečení siete.

AddNet prináša taktiež robustnosť, nadštandardnú prevádzkovú spoľahlivosť, bezpečnosť a flexibilitu nasadenia. To všetko mu dávajú originálne Novicom technológie, ako je vlastná gridová platforma SGP, komunikačný protokol SDP alebo systém appliance FireBox.

Spoločnosť Novicom ponúka vďaka svojmu partnerskému programu zaujímavú príležitosť spoločnostiam, ktoré sú pripravené poskytnúť svojim zákazníkom inovatívne riešenia a chcú zvýšiť svoju konkurencieschopnosť v oblasti monitoringu a efektívnej správy sietí.

NOVICOM – NETWORK MANAGEMENT HAS NEVER BEEN EASIER

Viac informácií nájdete na www.novicom.cz.

Ďalší výrobcovia