Kontakt

Slovensko

SecTec, a.s.

IČO:
44742592
IČ DPH:
SK2022816257
Číslo účtu pre EUR:
3029042953/0200 (VÚB)
IBAN EUR:
SK89 0200 0000 0030 2904 2953
Číslo účtu pre USD:
3029055551/0200 (VÚB)
IBAN USD:
SK25 0200 0000 0030 2905 5551
SWIFT:
SUBASKBX
Fin. oddelenie:
finance@sectec.sk

Česká Republika

SecTec Czech Republic, s.r.o.

IČO:
01485024
IČ DPH:
CZ01485024
Číslo účtu pre EUR:
257593809/0300
IBAN EUR:
CZ95 0300 0000 0002 5759 3809
SWIFT:
CEKOCZPP

Napíšte nám