Výrobcovia

sealpath

Vaše dáta sú pod vašou kontrolou kdekoľvek 

Potrebujete ovládať svoje kritické obchodné dokumenty aj po ich odoslaní dodávateľovi alebo zákazníkovi?

Chráňte dokumenty pracovnej skupiny alebo spoločnosti a udržujte ich pod kontrolou. S produktom SealPath budete vedieť, kto v rámci vašej organizácie alebo tímu využil prístup k dôležitým dokumentom, ktoré boli chránené. Môžete tiež zistiť, kto a z akej lokácie mimo vašej organizácie prístupuje alebo sa pokúsil pracovať s chránenými dokumentami. Prístup môžete odvolať alebo zmeniť oprávnenia aj pre už odoslané alebo zozdieľané dokumenty. SealPath zaznamenáva každý pristup ako aj upozornenia na pokusy o prístup k chráneným dokumentom zablokovaným kvôli nedostatku prístupových práv.

Základné vlastnosti produktu:

  • SealPath je z rodiny produktov IRM (Information Rights Management). To znamená, že riadi prístup a práva k jednotlivým dokumentom
  • Nie je viazaný na doménu alebo firmné prostredie. Ma vlastný systém správy preddefinovaných bezpečnostných politík, ktoré je možné centrálne spravovať.
  • SealPath je užívateľsky prívetivý, minimalizuje zásahy IT oddelenia, užívetelia môžu takmer všetko vyriešiť v rámci klientských kompetencií (sledovanie dokumentov, definovanie vlastných stupňov ochrany, zdieľanie a ochrana s novými prijemcami)
  • Pri programoch spolupracujúcich s IRM nemusí užívateľ meniť svoje návyky, nie je nutné nič navyše otvárať, nijako inakšie sa nekomplikuje práca s dokumentami v pôvodných programoch. IRM (a teda aj SealPath) je plne podporované v mnohých programoch, napr: Microsoft Office (od verzie 2003), Adobe produkty, Foxit, Nitro, OpenOffice, AutoCad, Siemens CAD, atď.
  • Overovanie užívateľov je prostredníctvom vlastnej DB, kde pri zdieľaní dokumentu s novým doposiaľ neregistrovaným príjemcom je automaticky sprocesované bez nutnosti zásahu IT oddelenia. V enterprise prostredi je možné systém naviazat na Active Directory alebo iný LDAP server. Pripojiť je možné aj vzdialený LDAP server cez vlastný LDAP connector, ktorý v cielovej sieti zabezpečuje secure LDAP proxy.
  • Administrátori majú možnosť definovať centralizované politiky ochrany pre celú spoločnosť.
  • V enterprise prostredí je k dispozícii viacero typov konektorov od Cloudových a interných úložísk, cez integráciu do Sharepoint, Exchange až po SIEM a DLP.
  • SealPath može byť nainštalovaný v internom prostredí, ako aj využívaný ako služba.
  • S chránenými dokumnetami je možné pracovať priamo v baliku Microsoft Office (Office Mobile, Office 365, Office) bez nutnosti inštalácie SealPath klienta alebo prostredníctvom zabezpečenej webovej stránky cez Office Web Application.

Ďalší výrobcovia