Výrobcovia

sealpath

Vaše dáta, kdekoľvek sú a pod vašou kontrolou

Potrebujete ovládať svoje kritické obchodné dokumenty aj po ich odoslaní dodávateľovi alebo zákazníkovi?

Chráňte dokumenty pracovnej skupiny alebo spoločnosti a udržujte ich pod kontrolou. S produktom SealPath Enterprise budete vedieť, kto v rámci vašej organizácie alebo tímu má prístup k dôležitým dokumentom, ktoré boli chránené. Môžete tiež zistiť, kto má mimo vašej organizácie prístup k chráneným dokumentom a prístup môžete odvolať aj vtedy, keď dokumenty nie sú vo vašom vlastníctve. Zaznamenáva upozornenia na pokusy o prístup k chráneným dokumentom zablokovaným kvôli nedostatku prístupových práv. SealPath je určený pre malé i stredne veľké spoločnosti alebo dokonca pre pracovné skupiny v rámci veľkých spoločností / nadnárodných spoločností, ktoré vyžadujú kontrolu a ochranu svojich údajov.

www.sealpath.com

Ďalší výrobcovia