Výrobcovia

forcepoint

O spoločnosti Forcepoint

Forcepoint je globálna spoločnosť zameraná na kybernetickú bezpečnosť ľudí, ktorá transformuje digitálny podnik neustálym prispôsobovaní reakcie na dynamické riziko.

Tradičné bezpečnostné riešenia už neposkytujú dostatočnú ochranu. Ľahko sa môžete vystaviť riziku straty údajov a následnej právnej zodpovednosti. Ochrana siete a údajov pred pokročilými hrozbami, crypto-ransomwareom a exploit kitmi sú rozhodujúce pre prežitie vašej firmy v stále riskantnejšom mobilnom a cloudovom digitálnom svete.

Šité riešenie na mieru s možnosťou rozšírenia

Spoločnosti potrebujú prispôsobiteľné riešenia, ktoré spolu komunikujú, aby ich chránili pred týmito typmi hrozieb. Forcepoint Web Security ponúka ochranu v reálnom čase proti pokročilým hrozbám a krádežiam dát s viacerými možnosťami nasadenia a tiež moduly, ktoré vám pomôžu ušiť na mieru balík ochrany siete potrebám vašej organizácie.

Forcepoint Web Security poskytuje robustnú ochranu prostredníctvom mechanizmov s rozoznávaním obsahu, kontrolou web a cloud aplikácií, ktoré znižujú riziká pre citlivé údaje pre používateľov na internej sieti, ale aj pre mobilných používateľov.

Forcepoint Web Security sa jednoducho integruje s ďalšími riešeniami Forcepoint Email, DLP, cloud app a iné, čo zaisťuje jednotné a konzistentné zabezpečenie kontroly v jednej správcovskej konzole, ktoré môže ochrániť pred prichádzajúcimi a odchádzajúcimi hrozbami aj tie najmenšie bezpečnostné tímy.

Analýza v reálnom čase

 • využíva sa kompozitné skóre a prediktívna analýza  
 • paralelná analýza v reálnom čase v oblastiach web stránok, web aplikácií, active skriptov, webových liniek, kontextových profilov, dátových a spúšťateľných súborov

Prístup k forenzným dátam cez prehľadný dashboard

 • reporty o subjektoch, cieľoch, spôsoboch útoku
 • reporty o druhu a smere úniku údajov a iné

Ochrana proti krádeži dát (WEB DLP)

 • Preddefinované bezpečnostné politiky pre slovenské spoločnosti
 • drip-DLP proti pomalým únikom, OCR proti krádeži v súboroch obrázkov a Custom Encryption Detection pre detekciu podozrivého šifrovania
 

Integrovaný sandboxing 

 • automatická analýza škodlivého kódu v integrovanej sandbox službe on-premise alebo cloud sandbox 

Cloud access security broker 

 • Viditeľnosť využívania cloudových aplikácii a monitorovanie shadow IT

Vzdialený prístup užívateľov

 • Možnosť Cloud alebo Hybrid deploymentu
 • Mobilné bezpečnostné schopnosti umožňujúce ochranu užívateľov aj keď sú mimo korporátnej siete
 • Pravidlá aplikujúce sa pre užívateľov aj mimo korporátnej siete

Komponenty FORCEPOINT Email Security

Väčšina rozsiahlych kyberútokov pochádza z e-mailu pomocou pokročilých koordinovaných taktík, ako sú návnady vytvorené za pomoci sociálneho inžinierstva a cieleného phishingu. Keďže tieto viacstupňové hrozby spájajú počas útokov webové a e-mailové prvky, predstavujú viacero príležitostí zastaviť ich skôr, ako dôjde k prieniku.

Maximalizujte svoje využitie a bezpečnosť e-mailovej komunikácie

Forcepoint Email Security identifikuje cielené útoky, vysoko rizikových užívateľov a hrozby z vnútra podniku. Zároveň posilní mobilných pracovníkov a bezpečné prijatie nových technológií, ako je Office 365 a Box Enterprise.

Od prichádzajúceho útoku až po krádež odchádzajúcich údajov alebo pokusy o komunikáciu z botnetu, Forcepoint Email Security zaisťuje komplexné prostredia za použitia mechanizmov s rozoznávaním obsahu, ktorý chráni obsah e-mailovej komunikácie ako súčasť úplného a prepojeného obranného systému proti pokročilým pretrvávajúcim hrozbám (APTs) a iným typom pokročilých útokov.

 

Pokročilý klasifikačný engine Forcepoint (ACE)

 • využíva sa kompozitné skóre a prediktívna analýza

Voliteľné hybridné cloudové nasadenie

 • kombinácia on-premise ochrany a cloudového pre-filteringu pre úsporu bandwith
 • anti-spam ktorý je vedúci v odvetví
 • hybridný modul pridáva URL sandboxing a edukáciu o Phishing útokoch

Email DLP

 • drip-DLP proti pomalým únikom, 
 • OCR proti krádeži v súboroch obrázkov 
 • Custom Encryption Detection pre detekciu podozrivého šifrovania

Cloudový sandbox

 • nahrádza Forcepoint ACE analytiku použitím integrovaného súborového sandboxu pre dodatočnú hĺbkovú inšpekciu
 • behaviorálna analytika pre odhalenie Zero-day a pokročilého škodlivého kódu

Šifrovanie elektronickej pošty

 • nastavovanie šifrovacích politík
 • jednoduchá administrácia bez potreby dodatočného hardware

Analýza obrázkov

 • umožňuje zamestnávateľovi zavádzať proaktívne opatrenia pre monitorovanie ale aj edukáciu
 • vynucuje firemnú politiku s ohľadom na nevhodný alebo pornografický obsah e-mailových príloh

Komponenty FORCEPOINT DLP security

Bezpečnosť údajov je nikdy nekončiacou výzvou. Na jednej strane sú IT organizácie povinné držať krok s predpismi a chrániť duševné vlastníctvo pred cielenými útokmi a náhodným zneužitím. Na druhej strane sa musia prispôsobiť makroekonomickým IT trendom, ako napríklad prijatie cloudových aplikácií, hybridné cloudové prostredia a trendy BYOD, ktoré zvyšujú množstvo spôsobov, akými môžu údaje opustiť vašu organizáciu. Toto rozširujúce sa bojisko predstavuje veľkú výzvu pri ochrane kritických údajov.

Bezpečnosť zameraná na “ľudský bod” (human point)

Namiesto zamerania sa len na údaje by sa bezpečnosť mala začať a končiť u ľudí. Kľúčom k úspechu je získanie  prehľadu o interakcii používateľa s údajmi a aplikáciami. Po dosiahnutí tohto cieľa môžete použiť úroveň kontroly na základe citlivosti alebo hodnoty dát konkrétneho používateľa.

Program ochrany údajov organizácie musí brať do úvahy “ľudský bod” - križovatku používateľov, údajov a sietí. Okrem toho musí podnik zostať ostražitý, keď sa dáta pohybujú v rámci podniku a dbať na ľudí, ktorí data vytvárajú, menia presúvajú alebo používajú.

Forcepoint DLP – Endpoint

chráni citlivé dáta na Windows a Mac koncových pracovných staniciach vo Vašej firemnej sieti, ako aj v režime offline. Zahŕňa pokročilú

ochranu a kontrolu dát v pokoji (tzv. Discovery), v pohybe a počas ich používania. V princípe ide o ochranu dát ako aj ich častí pred ich

zámerným či nezámerným únikom, a to pri:

 • kopírovaní (clipboard), 
 • kopírovanie obrazovky 
 • posielaní mailom (outlook, notes), 
 • posielaní cez mailové služby na webe (napr. Gmail či akákoľvek iná mailová služba na webe)
 • upload-e dát cez webový kanál aj mimo mailov (box, dropbox a pod.)
 • upload-e dát na sociálne siete (napr. Facebook a iné)
 • kopírovanie dát na USB kľúče, či iné externé zariadenia
 • tlači citlivých dát alebo ich častí na lokálnej alebo sieťovej tlačiarni
 • napaľovaní dát na CD-DVD 

Riešenie je možné integrovať s Microsoft Information Protection na analyzovanie šifrovaných dát a aplikovanie príslušnej DLP kontroly. 

Forcepoint DLP – Network

zabezpečuje kritický bod ochrany citlivých dát v pohybe, a to vynútiteľné zastavenie ich úniku cez emailový a webový kanál (HTTP/HTTPS/FTP/SMTP). Dané riešenie napomáha identifikovať a predchádzať zlomyseľnému resp. cielenému ako aj náhodnému úniku dát skrz externý útok (napr. využitím malware / škodlivého softvéru) alebo skrz narastajúci počet vnútorných hrozieb (využitím vnútorných používateľov). Súčasťou riešenia je OCR -  Optical Character Recognition, čo je technológia schopná rozpoznať text v obrázkoch či pdf súboroch. Na rozdiel od DLP Endpoint nie je toto riešenie nasadené na samotných koncových staniciach, ale na sieťových bránach, resp. na samostatnom serveri v rámci danej infraštruktúry. 

Ideálna je samozrejme kombinácia DLP Endpoint s DLP Network, pretože týmto spôsobom nasedenia je možné pokryť všetky komunikačné kanály a rozložiť záťaž medzi koncové stanice a sieťovú vrstvu.

Forcepoint DLP – Discovery

identifikuje a chráni citlivé dáta v rámci siete ako aj dáta na úložiskách a dáta na cloud službách ako Office 365 a BOX Enterprise. Pokročilá technológia Fingerprinting (odtlačok dát) identifikuje citlivé, resp. regulované dáta a IP (Intellectual Property / duševné vlastníctvo) v pokoji a tak ich chráni aplikovaním príslušnej politiky. Je to jedinečný nástroj na zistenie informácie na akých úložiskách v rámci spoločnosti sa nachádzajú citlivé dáta, resp. pri spätnom vyhľadávaní kde všade sa napr. vyskytol dokument, ktorý prípadne unikol pred nasadením DLP riešenia.

Forcepoint DLP – Cloud Applications

je modul, ktorý rozširuje pokročilé analytiky a DLP kontrolu využívaním Forcepoint CASB (Cloud Access Security Broker) na DLP kontrolu pre kritické cloud aplikácie ako Office 365, Salesforce, Google Apps, Box a mnohé ďalšie.

Sila za Forcepoint riešeniami

Forcepoint ACE

 • kontextová ochrana v reálnom čase pre webovú, e-mailovú, dátovú a mobilnú bezpečnosť
 • kompozitný scoring rizík, prediktívna analytika, analýza prichádzajúceho a odchádzajúceho sieťového prenosu
 • ACE detekuje viac hrozieb ako tradičné antivíry (report denne na http://securitylabs.forcepoint.com)

Forcepoint ThreatSeeker

 • hlavná kolektívna bezpečnostná analytika pre všetky Forcepoint produkty
 • Spolu s Forcepoint ACE analyzuje 5 miliárd požiadaviek denne a spája 900 miliónov endpointov vrátane Facebooku
 • Poskytuje updaty v reálnom čase, ktoré blokujú malware, phishing, návnady, scam a zároveň poskytuje ranking webov

Architektúra

 • Jednotná bezpečnostá architektúra, zjednotené užívateľské rozhranie 
 • Zjednocuje Forcepoint ACE, Forcepoint ThreatSeeker Intelligence a expertízu výskumníkov z Forcepoint Security Labs
 • Forcepoint ThretSeeker Intelligence

 

Ďalší výrobcovia