Výrobcovia

claroty

Spoločnosť Claroty bola založená a je financovaná svetoznámou zlievárňou Team8  spolu s bezkonkurenčným syndikátom globálnych investorov vrátane niektorých najdôležitejších spoločností v oblasti priemyselnej automatizácie.

Technológia spoločnosti Claroty bola testovaná, vybraná a prijatá najvýznamnejšími dodávateľmi riadenia priemyselnej automatizácie na svete.

Claroty zostavila špičkový interdisciplinárny tím odborníkov na systémy kybernetickej bezpečnosti a priemyselného riadenia. Využili sme hlboké znalosti o ICS a skúsenosti získané z priemyselných a elitných počítačových jednotiek izraelských obranných síl.

Claroty má veľmi rozsiahle výrobné nasadenia na šiestich kontinentoch a deviatich priemyselných segmentoch s kanceláriami po celom svete.

Claroty je spoločnosť, ktorá je tu kvoli ochrane vašeho kritického priemyselného prostredia.

Technológia sa skladá zo súboru integrovaných produktov kybernetickej bezpečnosti, ktoré poskytujú mimoriadnu viditeľnosť do priemyselných kontrolných sietí (ICS / OT). Technológia Deep Packet Inspection (DPI) získala svetové ocenenie v monitorovaní zraniteľností a hrozieb, čo našim zákazníkom umožňuje zmierniť hrozby Zero-day útokov a vyhnúť sa tak nákladným prestojom.

Kľúčové výhody

Nepretržitá detekcia hrozieb umožňuje zákazníkom:

• Rýchlo odhaliť riziká v priemyselnej prevádzke, zvýšiť kybernetickú odolnosť a minimalizovať neplánované prestoje

• Predchádzať prienikom do fyzikálnych procesov, chrániť drahé priemyselné zariadenia, predchádzať zraneniam osôb

• Rýchle nasadenie a škálovanie v rozsiahlych sieťach, zníženie celkových nákladov na správu

Extrémna Vizibilita - kontinuálne zisťovanie hrozieb rozumie ICS sieťovej komunikácii do veľkej hĺbky. Prevádzkové protokoly a správanie ICS infraštruktúry poskytuje detailné a presné informácie, ktoré sú vždy aktuálne. Systém automaticky zistí podrobnosti o aktívach v celej priemyselnej sieti - pridelené IP, vnorené prostriedky a prostriedky, ktoré komunikujú prostredníctvom sériových pripojení.

Vysoká prevádzková efektivita - kontinuálna detekcia hrozieb pomáha nájsť a odstrániť problémy, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť a prevádzku, ako sú softvérové bugy, zle nakonfigurovaná sieť, clear-text heslá, nezabezpečené pripojenia a mnoho ďalších.

Vytváraním kontextovo bohatých varovných upozornení – majú tímy SOCu a bezpečnosti okamžitú informáciu o situácii a podrobnosti potrebné na rýchle vyšetrenie problémov.

Monitoring hrozieb v reálnom čase - rýchlo zistí kritické zmeny, ktoré majú potenciálny, alebo skutočný dopad na priemyselný proces. Identifikuje neobvyklé správanie a ďalšie ukazovatele, ktoré odhalia škodlivé správanie v sieti.

Attack Vector Analysis - je analytický a simulačný nástroj, ktorý pomáha identifikovať, aké sú potenciálne zraniteľné miesta a potenciálne cesty ku kritickým aktívam vo vašej sieti ICS.

Virtuálne zóny – systém automaticky generuje politiky pre komunikáciu medzi assetmi v segmente a upozorňuje na potenciálne kritickú komunikáciu naprieč mikro segmentmi.

Integrácie - s existujúcimi bezpečnostnými nástrojmi vrátane SIEM, Log manažmentom a Security analytikou.

Plne integrovaná end-to-end platforma

Plne integrovaná skupina produktov kybernetickej bezpečnosti od spoločnosti Claroty sa zameriava na jedinečné prostredia ICS systémov a tak Inžinieri, operátori a odborníci na kybernetickú bezpečnosť môžu chrániť aj tie najzložitejšie priemyselné siete.

Ďalší výrobcovia