Riešenia

network-monitoring

Sledovanie počítačovej siete je zložené z dvoch základných častí:

1. Monitoring prevádzky - je použitie systému, ktorý nepretržite sleduje počítačovú sieť, pomalé alebo zlyhávajúce prvky. Správca siete tak získava prehľad o:

 • dostupnosti služieb a serverov,
 • vyťaženosti liniek, CPU, smerovačov, prepínačov, a iných zariadení.

Informácie na vyhodnocovanie sa získavajú hlavne cez protokol SNMP.
 
2. Analýza dát - je použitie systému na zber a následnú analýzu dát za účelom odhalenia anomálií, ktoré naznačujú možné infiltrovanie útočníkov do vnútornej infraštruktúry.

 • Využitie NetFlow protokolu
 • Network Behavior Analysis
 • Filtrovanie paketov

Monitoring v reálnom čase (FMC) - monitoring v rámci dátovej infraštruktúry, centralizovaný a integrovaný do dohľadového centra, monitoring uplinkov a fixných dátových sietí pre potreby „čo, kde, ako, s kým“. Monitoring výkonnostných a prevádzkových parametrov komunikačnej infraštruktúry.

 • Network Performance Monitoring
 • Monitoring VoIP prevádzky
 • Grafy a tabuľky komunikácii, formulár pre detailné analýzy
 • Top N štatistiky (užívatelia, služby, navštevované servery, web stránky a pod.)
 • Nástroj uľahčujúci optimalizáciu infraštruktúry, dohľad a správu sietí, identifikáciu používaných aplikácií
 • Užívateľský definované pohľady (pobočky, servery, užívatelia)
 • Upozornenia na email - alerty, dynamické tresholdy a ďalšie

Analýza chovania siete (ADS) - detekcia akejkoľvek bezpečnostnej, či prevádzkovej anomálie, hrozby alebo nerozpoznateľného rizika v rámci komunikačných dátových sietí. Systém plne integrovateľný do SIEM riešení, alebo ďalších bezpečnostných riešení tretích strán.

Detekcia zmien chovania a podozrivého chovania dátovách sietí je zameraná na:

 • útoky (scan portov, slovníkové útoky, DoS, Telnet, APT, Zero Day),
 • anomálie prevádzky (DNS, multicast, vysoká variabilita komunikácie, VoIP),
 • anomálie chovania IP adries (zmena profilu chovania),
 • nežiaduca aplikácia (P2P siete, on-line komunikátory, TOR, TeamViewer),
 • malware (viry, spyware, botnety, komunikácie s adresami na blacklistech),
 • pošta (odchádzajúci SPAM, nelegitímne poštovné servery),
 • prevádzkové problémy (oneskorenie, preťaženie, reverzné DNS záznamy, výpadky služieb),
 • potenciálne úniky dát (upload na verejné servery, webové úložištia),
 • porušenie bezpečnostných politík (obchádzanie proxy serverov, neznáme zariadenia),
 • špecifické metódy (sledovanie senzorovej siete).

Monitoring výkonnostných parametrov aplikácií  (APM) - presné a detailné informácie o tom, ako daná aplikácia funguje u každého užívateľa, ako dlho trvá spracovanie jednotlivých transakcií, aké veľké je oneskorenie na sieťovej vrstve, koľko užívateľov s aplikáciou pracuje, kedy je aplikácia najviac zaťažená a mnoho iných detailov. Identifikujete tak problém na aplikácii alebo jej častiach skôr, než Vás s nimi konfrontujú užívatelia.

Detailný pohľad na výkon aplikácie

 • „Správanie sa“ aplikácií jednotlivým užívateľom
 • Identifikácia problémov skôr, než ju ohlási užívateľ
 • Identifikácia príčin výkonnostných problémov
 • Meranie reálnej doby odozvy a chovania sa aplikácie
 • Poskytovanie „tvrdých dát“ pre upg. HW
 • Monitoring užívateľských transakcií v reálnom čase bez nutnosti inštalácie SW, tzv. „AGENTLESS“

 Nahrávanie záznamu dátovej komunikácie (TR)

 • „Full / OnDemand Packet Capture“ – nahrávanie dátovej komunikácie na L2-L7
 • Ukladanie do PCAP formátu
 • Vhodné pre ďalšie forénzne analýzy, napr. v nástrojoch Wireshark
 • Rozšírenie možností identifikácie prevádzkových problémov

Prínosy riešenia

 • Monitorovanie prevádzky na sieti v reálnom čase, zvýšenie bezpečnosti siete a možnosť odhalenia vonkajších i vnútorných útokov, analyzovanie dlhodobých štatistík s rozlíšením na jednotlivé počítače, aplikácie a konverzácie ,detailné sledovanie užívateľov a služieb, efektívne plánovanie kapacít liniek.
 • Dlhodobé uloženie štatistík o sieťovej prevádzke a dodržovanie vyhlášky a Zákona o elektronických komunikáciách.
 • Rýchle a presné riešenie problémov na sieti, okamžitá identifikácia akejkoľvek anomálie prostredníctvom automatizovaného alertingu.
 • Prostredníctvom kvalifikovaného reportingu získavanie prehľadných výpisov o sieťovej prevádzke, ľahké plánovanie a monitorovanie QoS, kontroly peeringu a dohôd o kvalitách služieb (SLA).

Riešenie detekuje akúkoľvek anomáliu či udalosť v danom okamžiku výskytu na sieti. Prostredníctvom kolektoru sa údaje uchovávaju a ukladajú v agregovanom stave po akúkoľvek potrebnú dobu (dohľad, forénzne vyšetrovanie a pod.).

Ďalšie riešenia

network-monitoring

Network monitoring zabezpečuje monitorovanie prevádzky na sieti v reálnom čase. Zvyšuje jej bezpečnosť a možnosť odhalenia vonkajších i vnútorných útokov.

Čítaj viac

Penetration Testing

Metasploit PRO , od spoločnosti Rapid7 je účinný nástroj na penetračné testovanie. Pomocou tohto riešenia môžete odhaliť slabé miesta vo vašej IT infraštruktúre, zamerať sa na najväčšie riziká a zvýšiť úroveň bezpečnosti. Komunita, za ktorou stojí viac ako 200 000 prispievateľov a používateľov vám prináša nové možnosti, ako si preveriť zabezpečenie IT prostredia.

Čítaj viac

incapsula

Incapsula je cloudová aplikačná služba na ochranu webových stránok a zvyšovanie ich výkonu. Zároveň pomáha zvyšovať spokojnosť koncových používateľov a chrániť webové aplikácie a ich dáta pred útokmi.

Čítaj viac

ddos

Ide o istú formu "odmietnutie služby". Server, na ktorý je útok vykonávaný, totiž po čase naozaj odmietne poskytovať svoje služby. Navonok sa to prejaví jednoducho tak, že na server sa nemôžete dostať.

Čítaj viac