Riešenia

DDI/NAC

Popis:

AddNet je unikátny DDI/NAC nástroj pre radové zvýšenie efektivity správy IP adresného priestoru a riadenia bezpečnosti prístupu v rozsiahlych sieťach. Je to docielené integráciou systému správy IP adresného priestoru, základných sieťových služieb (DHCP, DNS), L2 monitoringu, riadenie prístupu do siete (NAC) a pokročilé komunikácie s aktívnymi prvkami siete.

Vďaka využitiu pôvodných Novicom technológií (gridové platformy SGP, komunikačného protokolu SDP a FireBox appliancií) je AddNet pripravený pre flexibilné nasadenie v rozsiahlych a distribuovaných sieťach. Technický návrh AddNetu umožňuje zaistiť kontinuitu základných sieťových služieb (L2 monitoring/DDI/NAC) vo vzdialených lokalitách i v prípade prerušenia sieťového spojenia do centrálnej lokality. 

Sieťová správa nebola nikdy jednoduchšia!

AddNet podporuje jednotné rozhranie pre správu IPAM s L2 monitoringem, DDI i NAC. V praxi tak operátori ušetria veľa času pri správe zariadenia, oproti bežnej správe, kedy tieto činnosti znamenajú operácie robené vo viacerych rôznych systémoch. V AddNetu pridanie nového zariadenia do siete znamená prácu na 20 sekúnd! 

Integrovaný L2 monitor upozorní na nové/neznáme zariadenie v sieti, jednoznačne určí miesto jeho v sieti a prípadne taktiež jeho fyzickú lokalitu. Správca môže následne na jednej obrazovke vybrať všetky potrebné informácie, ktoré mu AddNet ponúka a tie doplniť o potrebné unikátne informácie. Na jednej obrazovke tak zadá alebo vyberie a následne potvrdí informácie o adresnom plánovaní vybranej siete, doby platnosti, začlenení do kritické infraštruktúry, špecifických DHCP volieb, DNS meno apod. Po potvrdení záznamu dôjde k okamžitej distribúcii informácii do celej AddNet infraštruktúry a updatu všetkých kľúčových subsystému AddNetu (IPAM, DHCP, DNS, RADIUS).

AddNet pokrýva nasledujúce oblasti:

 • Výkonný L2 monitoring je real-time nástroj pre monitorovanie výskytu zariadenia v sieti
 • Kompletný DDI (DHCP/DNS/IPAM) spoľahlivé základné sieťové služby a ich jednoduché ovládanie vďaka integrovanému IPAM nástroju.
 • Integrovaný NAC (riadenie prístupu do siete) výhodou je nezávislosť na type výrobcu infraštruktúry. NAC funkcionalitu je možné zaistiť aj vo vzdialenej lokalite, ktorá nemá spojenie s centrálou.
 • Podpora krízového plánovania v prípade bezpečnostného incidentu je možné jedným klikom aktivovať krízový set, ktorý zaistí okamžité odpojenie všetkých zariadení zo siete (aj takých, ktoré nie sú definované v krízovom sete)
 • Sieťová správa a riadenie prístupu pre BYOD a mobilné zariadenie je samoobslužná zóna, kde je možné pridávať pohodlne  nové zariadenia do siete a vytvárať recepčné zóny. 
 • Pokročilá komunikácia s aktívnymi prvkami je schopná monitorovať port utilizácie a určiť porty aktívnych prvkov, ktoré nie sú využívané
 • Prehľadový Dashboard najdôležitejšie informácie o sieti a ich využitie na jednom mieste
 • Detailný reporting prináša rozsiahle možnosti pri získavaní detailných informácií o zariadení, napríklad pri riešení bezpečnostných incidentov
 • Porkočilá sieťová politika kam patrí aj mikrosegmencia, práca s trusted zariadeniami a trusted pooly, či nastavenie časových úsekov
 • Aktívny SOC je možné zaistiť okamžitý incident response formou izolácie alebo odpojení závadných zariadení operátorom SOCu a to bez vyžiadania súčinnosti od lokálneho správcu siete. 
 • Integrácia pomáha zefektívniť sieťovú správu a zaistiť rýchly incident response. 
 • Alert Centrum účelom ktorého je zjednodušiť administratívu spojenú s vyšetrovaním alertov.

Používali by ste PC bez firewallu a antimalvéru? Ak nie, máme pre vás riešenie:

Ďalšie riešenia

ddos

Ide o istú formu "odmietnutie služby". Server, na ktorý je útok vykonávaný, totiž po čase naozaj odmietne poskytovať svoje služby. Navonok sa to prejaví jednoducho tak, že na server sa nemôžete dostať.

Čítaj viac

multifaktorová autentifikácia

Technológia, ktorá slúži k ochrane, verifikácii a správe digitálnych identít užívateľov a predstavuje modernejšiu a bezpečnejšiu alternatívu k štandardnému prihlasovaniu pomocou mena a hesla.

Čítaj viac

cloud security

Cloud Security je služba ochrany prístupu do cloudových úložísk (CASB) zabezpečujúca viditeľnosť a správu schválených a neschválených cloudových aplikácií.

Čítaj viac

sandbox

Sandbox je bezpečnostný mechanizmus, ktorý slúži na oddelenie bežiacich procesov s rovnakým oprávnením. Je často využívaný na spúšťanie neotestovaného kódu alebo nedôveryhodných programov tretích strán.

Čítaj viac