Riešenia

Penetration Testing

Metasploit PRO , od spoločnosti Rapid7 je účinný nástroj na penetračné testovanie. Pomocou tohto riešenia môžete odhaliť slabé miesta vo vašej IT infraštruktúre, zamerať sa na najväčšie riziká a zvýšiť úroveň bezpečnosti. Komunita, za ktorou stojí viac ako 200 000 prispievateľov a používateľov vám prináša nové možnosti, ako si preveriť zabezpečenie IT prostredia.

S Mataspolit PRO môžete:

  • Simulovať reálne útoky a nájsť slabé miesta vo vašej bezpečnosti skôr ako to urobí útočník

  • Využiť najväčšiu databázu exploitov

  • Preveriť vaše súčasné bezpečnostné antivírusové softvéry

  • Otestovať si potencionálne „cestičky“ ako obísť aktuálne zabezpečenia IT prostredia

  • Odhaliť slabé a často používané heslá

  • Vytvárať a spúšťať kampane sociálneho inžinierstva, ako napríklad kampane na škodlivé webové stránky, e-mailový phishing, zneužitie USB

  • Vytvoriť si zoznam cieľových IP adries a navrhnúť plán útoku

  • Pripraviť automatizované phishingové kampane, ktoré môžu obsahovať odkaz, alebo škodlivú prílohu a môžu byť personalizované tak, aby obsahovali meno príjemcu

  • Naplánovať spustenie testov (kampaní), definuje sa kedy a ako často sa úloha (alebo reťazec úloh) spúšťajú

  • Metasploit PRO poskytuje audity a exploity webových aplikácií vrátane pokrytia kategórie OWASP Top 10

K dispozícií máte prehľadný report s finálnymi zisteniami vo vybranom formáte, rozdelených do príslušných sekcií, vrátene grafov a tabuliek pre štatistické údaje.

Používali by ste PC bez firewallu a antimalvéru? Ak nie, máme pre vás riešenie:

Ďalšie riešenia

endpoint protection

Ochrana koncových bodov

Čítaj viac

multifaktorová autentifikácia

Technológia, ktorá slúži k ochrane, verifikácii a správe digitálnych identít užívateľov a predstavuje modernejšiu a bezpečnejšiu alternatívu k štandardnému prihlasovaniu pomocou mena a hesla.

Čítaj viac

Encryption

  Čítaj viac

SIEM a SOAR

Špecializované riešenie, ktoré umožňuje zhromažďovať, korelovať a analyzovať udalosti zo všetkých možných vrstiev IT infraštruktúry a mnohých zariadení, nazývame SIEM (Security Incident and Event Management). Vďaka tomuto nástroju získate centrálny prehľad o celej podnikovej infraštruktúre prostredníctvom monitorovania prebiehajúcich udalostí, zhromažďovania konkrétnych informácií zo všetkých prvkov infraštruktúry na všetkých úrovniach (operačný systém, aplikácie, databázy, sieťové prvky) a ich následného vyhodnocovania.

Čítaj viac