Riešenia

SIEM a SOAR

Špecializované riešenie, ktoré umožňuje zhromažďovať, korelovať a analyzovať udalosti zo všetkých možných vrstiev IT infraštruktúry a mnohých zariadení, nazývame SIEM (Security Incident and Event Management). Vďaka tomuto nástroju získate centrálny prehľad o celej podnikovej infraštruktúre prostredníctvom monitorovania prebiehajúcich udalostí, zhromažďovania konkrétnych informácií zo všetkých prvkov infraštruktúry na všetkých úrovniach (operačný systém, aplikácie, databázy, sieťové prvky) a ich následného vyhodnocovania.

Čo získate nasadením SIEM riešenia (InsightIDR)?

 • Zber logov a flow záznamov vrátane ich uloženia

 • Detekciu potencionálnych hrozieb v reálnom čase s komplexnou hĺbkovou ochranou

 • Monitorovanie správania sa používateľov v sieti a analýza podozrivých aktivít (UEBA)

 • Inteligenciu nazývanú ako „analýza správanie sa útočníkov“ (ABA)

 • Monitorovanie integrity súborov (FIM)

 • Detekciu hrozieb pre koncové body a včasné rozpoznávanie útokov (EDR)

 • S funkcionalitou EET získate prehľad o procesoch na koncových bodoch

 • Monitoring sieťovej prevádzky vrátane zisťovanie potencionálnych prienikov a podozrivých aktivít (NTA)

 • Reportovací nástroj s prednastavenými najbežnejšími reportami a možnosťou vlastných úprav

 • Možnosti integrovania výrobcov tretích strán do SIEM riešenia

SOAR

Systém pre orchestráciu a automatizáciu bezpečnostných procesov (SOAR) vám zefektívni a urýchli manuálne, časovo náročné procesy.

Prvou zložkou SOAR je orchestrácia, ktorá umožňuje bezpečnostným nástrojom spolupracovať a komunikovať s cieľom zefektívniť samotný proces. Zhromažďovanie týchto údajov na jednom mieste umožňuje centralizovanú bezpečnostnú reakciu.

Druhá zložka, automatizácia, zahŕňa vykonávanie úloh bez ľudského zásahu. Posledná zložka, reakcia, umožňuje neutralizovať hrozbu buď pomocou automatizovanej reakcie, alebo ľudského zásahu.

Aké sú kľúčové výhody SOAR (InsightConnect) ?

 • Automatizuje opakované pracovné postupy kybernetickej bezpečnosti

 • Ušetrí čas a ľudský kapitál

 • Posilňuje kybernetickú bezpečnosť organizácie

 • Obsahuje verejne dostupnú knižnicu s preddefinovanými workflows

 • Umožňuje zadefinovať vlastné workflows

 • Jednoduchá integrácia so SIEM riešením, manažmentom zraniteľnosti, ticketovacím nástrojom a pod.

 • Prehľadný reporting spustených workflows

Používali by ste PC bez firewallu a antimalvéru? Ak nie, máme pre vás riešenie:

Ďalšie riešenia

endpoint protection

Ochrana koncových bodov

Čítaj viac

mobile-security

Mobile security je veľmi intenzívne rastúca oblasť bezpečnosti. Významnou mierou sa o jeho rast zaslúžil nárast predaja mobilných zariadení (smartphone, tablety, notebooky) a BYOD.

Čítaj viac

email-security

Moderné škodlivé programy, čiže malware, vrátane vírusov, červov, trojanov a spyware, sa stále dosť často prenášajú práve e-mailom.

Čítaj viac

cloud security

Cloud Security je služba ochrany prístupu do cloudových úložísk (CASB) zabezpečujúca viditeľnosť a správu schválených a neschválených cloudových aplikácií.

Čítaj viac