Riešenia

SIEM a SOAR

Špecializované riešenie, ktoré umožňuje zhromažďovať, korelovať a analyzovať udalosti zo všetkých možných vrstiev IT infraštruktúry a mnohých zariadení, nazývame SIEM (Security Incident and Event Management). Vďaka tomuto nástroju získate centrálny prehľad o celej podnikovej infraštruktúre prostredníctvom monitorovania prebiehajúcich udalostí, zhromažďovania konkrétnych informácií zo všetkých prvkov infraštruktúry na všetkých úrovniach (operačný systém, aplikácie, databázy, sieťové prvky) a ich následného vyhodnocovania.

Čo získate nasadením SIEM riešenia (InsightIDR)?

 • Zber logov a flow záznamov vrátane ich uloženia

 • Detekciu potencionálnych hrozieb v reálnom čase s komplexnou hĺbkovou ochranou

 • Monitorovanie správania sa používateľov v sieti a analýza podozrivých aktivít (UEBA)

 • Inteligenciu nazývanú ako „analýza správanie sa útočníkov“ (ABA)

 • Monitorovanie integrity súborov (FIM)

 • Detekciu hrozieb pre koncové body a včasné rozpoznávanie útokov (EDR)

 • S funkcionalitou EET získate prehľad o procesoch na koncových bodoch

 • Monitoring sieťovej prevádzky vrátane zisťovanie potencionálnych prienikov a podozrivých aktivít (NTA)

 • Reportovací nástroj s prednastavenými najbežnejšími reportami a možnosťou vlastných úprav

 • Možnosti integrovania výrobcov tretích strán do SIEM riešenia

SOAR

Systém pre orchestráciu a automatizáciu bezpečnostných procesov (SOAR) vám zefektívni a urýchli manuálne, časovo náročné procesy.

Prvou zložkou SOAR je orchestrácia, ktorá umožňuje bezpečnostným nástrojom spolupracovať a komunikovať s cieľom zefektívniť samotný proces. Zhromažďovanie týchto údajov na jednom mieste umožňuje centralizovanú bezpečnostnú reakciu.

Druhá zložka, automatizácia, zahŕňa vykonávanie úloh bez ľudského zásahu. Posledná zložka, reakcia, umožňuje neutralizovať hrozbu buď pomocou automatizovanej reakcie, alebo ľudského zásahu.

Aké sú kľúčové výhody SOAR (InsightConnect) ?

 • Automatizuje opakované pracovné postupy kybernetickej bezpečnosti

 • Ušetrí čas a ľudský kapitál

 • Posilňuje kybernetickú bezpečnosť organizácie

 • Obsahuje verejne dostupnú knižnicu s preddefinovanými workflows

 • Umožňuje zadefinovať vlastné workflows

 • Jednoduchá integrácia so SIEM riešením, manažmentom zraniteľnosti, ticketovacím nástrojom a pod.

 • Prehľadný reporting spustených workflows

Používali by ste PC bez firewallu a antimalvéru? Ak nie, máme pre vás riešenie:

Ďalšie riešenia

firewall

Firewall je sieťové zariadnie, ktoré slúži k riadeniu a zabezpečeniu sieťovej prevádzky medzi sieťami s rôznou úrovňou dôveryhodnosti a zabezpečenia. Typicky je to internet a intranet. Firewall môže byť dodávaný ako hardwarový prvok alebo aj ako software.

Čítaj viac

network-monitoring

Network monitoring zabezpečuje monitorovanie prevádzky na sieti v reálnom čase. Zvyšuje jej bezpečnosť a možnosť odhalenia vonkajších i vnútorných útokov.

Čítaj viac

web-application-firewall

Web Application Firewall chráni webové stránky a webové aplikácie pred útočníkmi.

Čítaj viac

dlp

Data loss/leak Prevention je technológia ochrany pred stratou alebo únikom dát. V poslednom období sú tieto úniky čoraz častejšie. Týkajú sa čísel kreditných kariet, uživateľských mien a hesiel, či už súkromných osôb alebo firiem.

Čítaj viac