Novinky

Check Point Security Check UP

6.10.2021 Np

Tlačová správa, Bratislava, 06.10.2021

Zabezpečenie IT infraštruktúry pred kybernetickými útokmi je neustály proces, ktorý si vyžaduje dobre poznať svoje prostredie, eliminovať slabé mieste a minimalizovať alebo úplne zabrániť potencionálnym sofistikovaných útokov rôznych typov.

Pomocou security Check UP od spoločnosti Check Point zanalyzujete svoju sieť a zistíte aktuálny stav vašej bezpečnosti voči aktívnym hrozbám vrátene koncových a mobilných zariadení. Výsledkom komplexnej analýzy získate správu, ktorá obsahuje :

 • Počty infikovaných zriadení
 • Počty stiahnutí malware
 • Zneužívané zraniteľnosti na sieti
 • Navštevované potenciálne nebezpečné stránky
 • Kategorizácia navštevovaných stránok
 • Informácie o možnej strate citlivých údajov
 • Možné ohrozenia koncových a mobilných zariadení pripájajúcich sa na sieť
 • Údaje o vašich internetových aplikáciách
 • Kvantitatívne rozdelené internetové pripojenie a prenosy
 • Hodnotenie bezpečnosti siete            
 • Kľúčové odporúčania k ochrane vašej siete, sumárny report a detailný report

Security Check Up realizujeme pomocou firewallu rady 6000 a vyššie, ktoré pracuje v režime sieťovej sondy, čo znamená, že nijako nepozmeňujeme komunikáciu. Zapožičiame Vám zariadenie a prídeme ho nainštalovať, ktoré by malo byť v prevádzke 2-4 týždne vo Vašej sieti. Počas celého security Check Up-u máte prístup cez manažment konzolu k dashbodru a jednotlivým priebežným výsledkom reportu. Všetky dáta a analýzy ostávajú výhradne u vás, žiadne dáta ani výstupy nie sú ukladané mimo vašej siete.

Zariadenie určené na security Checkup môže pracovať v režime „sonda“, alebo ako plnohodnotný firewall, alebo ako bridge firewall. Pre zapojenie do režimu „sonda“ stačí na switch uplinku zapnúť port span/mirror, žiadne iné zásahy do siete nie sú nutné. Reporty je možné použiť aj ako podklady pre GDPR, reporty môžu byť aj anonymizované.

Pri zapojení v móde „sonda“:

 • zariadenie nijako nepozmení dátovú komunikáciu
 • nedokáže robiť inšpekciu HTTPS
 • nezabráni žiadnemu vírusu alebo útoku

Pre viac informácií je k dispozícii dokument na stiahnutie:

    

V prípade záujmu o Check UP nás kontaktujte emailom: checkpoint@sectec.sk

 

 

Komentáre

2024 © SecTec, a.s. – All rights reserved | Created by Marketinger