Novinky

CheckPoint Security Check UP

6.10.2021 Np

Tlačová správa, Bratislava, 06.10.2021

Zabezpečenie IT infraštruktúry pred kybernetickými útokmi je neustály proces, ktorý si vyžaduje dobre poznať svoje prostredie, eliminovať slabé mieste a minimalizovať alebo úplne zabrániť potencionálnym sofistikovaných útokov rôznych typov.

Pomocou security Check UP od spoločnosti Check Point zanalyzujete svoju sieť a zistíte aktuálny stav vašej bezpečnosti voči aktívnym hrozbám vrátene koncových a mobilných zariadení. Výsledkom komplexnej analýzy získate správu, ktorá obsahuje :

 • Počty infikovaných zriadení
 • Počty stiahnutí malware
 • Zneužívané zraniteľnosti na sieti
 • Navštevované potenciálne nebezpečné stránky
 • Kategorizácia navštevovaných stránok
 • Informácie o možnej strate citlivých údajov
 • Možné ohrozenia koncových a mobilných zariadení pripájajúcich sa na sieť
 • Údaje o vašich internetových aplikáciách
 • Kvantitatívne rozdelené internetové pripojenie a prenosy
 • Hodnotenie bezpečnosti siete            
 • Kľúčové odporúčania k ochrane vašej siete, sumárny report a detailný report

Security Check Up realizujeme pomocou firewallu rady 6000 a vyššie, ktoré pracuje v režime sieťovej sondy, čo znamená, že nijako nepozmeňujeme komunikáciu. Zapožičiame Vám zariadenie a prídeme ho nainštalovať, ktoré by malo byť v prevádzke 2-4 týždne vo Vašej sieti. Počas celého security Check Up-u máte prístup cez manažment konzolu k dashbodru a jednotlivým priebežným výsledkom reportu. Všetky dáta a analýzy ostávajú výhradne u vás, žiadne dáta ani výstupy nie sú ukladané mimo vašej siete.

Zariadenie určené na security Checkup môže pracovať v režime „sonda“, alebo ako plnohodnotný firewall, alebo ako bridge firewall. Pre zapojenie do režimu „sonda“ stačí na switch uplinku zapnúť port span/mirror, žiadne iné zásahy do siete nie sú nutné. Reporty je možné použiť aj ako podklady pre GDPR, reporty môžu byť aj anonymizované.

Pri zapojení v móde „sonda“:

 • zariadenie nijako nepozmení dátovú komunikáciu
 • nedokáže robiť inšpekciu HTTPS
 • nezabráni žiadnemu vírusu alebo útoku

Pre viac informácií je k dispozícii dokument na stiahnutie:

    

V prípade záujmu o Check UP nás kontaktujte emailom: checkpoint@sectec.sk

 

 

Komentáre

2021 © SecTec, a.s. – All rights reserved | Created by Marketinger