Novinky

Prehľad noviniek Flowmon 12.3 & ADS 12.2

29.12.2023 Sectec

Spoločnosť Progress Flowmon neúnavne pokračuje po vývoji a zlepšovaní produktov. Najnovšia aktualizácia posúva jadro systému Flowmon na verziu 12.3 a aktualizuje špičkový systém detekcie anomálií (ADS) na verziu 12.2.

Flowmon 12.3

  • Vylepšené navigačné menu pre Dashboardy a Reporty uľahčujú  navigáciu v rámci platformy Flowmon vo všetkých nainštalovaných moduloch
  • Zosúladené a intuitívnejšie notifikácie v Dashboardoch a reportoch s ostatnými modulmi Flowmon
  • Nová dokumentačná platforma Zoomin sa sústredí viac na obsah ako na doručovací system čo vedie k lepšiemu komfortu užívania
  • Možnosť zobrazenia historických udalostí
  • Aktualizácia na PHP 8.1 - Verzia PHP používaná vo Flowmone je aktualizovaná na verziu 8.1. čo prináša zlepšenie výkonu a zvýšenie stability
  • Nový graf, ktorý porovnáva aktuálne a historické údaje v rámci profilu (pozri obrázok nižšie)

Flowmon ADS 12.2

  • Aktualizácia prehliadača pre analýzu IDS udalostí
  • Rozširuje možnosti AI detekcie vo Flowmon ADS a poskytuje tak SOC a ďalším tímom dôslednejší a komplexnejší prehľad
  • Nové možnosti analýzy IDS udalostí (viď obrázok nižšie)

Viac informácií sa dočítate v správe: What is new in Flowmon 12.3 & ADS 12.2 | Flowmon

Komentáre

2024 © SecTec, a.s. – All rights reserved | Created by Marketinger