Novinky

Gartner®: 7 účinných krokov na zavedenie prístupu k Zero Trust sieti

21.3.2023 Sectec

Kým boli v roku 2021 zariadenia na vziadelný prístup pripájané prostredníctvom ZTNA len 10% (v porovnaní so slžbami VPN), v roku 2025 spoločnosť Gartner predpokladá, že bude nových zariadení pripojených cez ZTNA minimálne 70 %.

ZTNA predstavuje atraktívny upgrade oproti VPN pre vzdialený prístup, ktorý prináša menšie riziko, nižšie náklady a prvý krok k SASE. Organizácie však musia na dosiahnutie úspešnej implementácie uplatňovať disciplinovanú metodiku. ZTNA nie je jednoduchá technológia typu "postav sa a choď preč".

Správa spoločnosti Gartner® ponúka praktický, kontinuálny prístup k integrácii a skúma kľúčové stupne implementácie ZTNA:

  • Definovať cieľ a rozsah s vedúcimi pracovníkmi podniku
  • Zosúladenie obchodných cieľov so Zero Trust stratégiami
  • Zameranie sa na vhodný prístup
  • Zdokumentovať a zmapovať používanie aplikácií
  • Vyčistiť prístup k aplikáciám a vyladiť pravidlá
  • Pripraviť sa na prevádzkové režijné náklady a komplexnosť
  • Overiť kontroly prístupu a vyčlenenie zdrojov

Prečítajte si 7 účinných krokov na implementáciu prístupu k sieti Zero Trust a získajte informácie potrebné na úspešné nasadenie.

Zdroj: Správa Gartner®: 7 účinných krokov na zavedenie prístupu k Zero Trust sieti 

Komentáre

2024 © SecTec, a.s. – All rights reserved | Created by Marketinger