Novinky

Súkromie používateľov pod ochranou nového Kaspersky Internet Security – multi-device

13.9.2016 Sectec

Spoločnosť Kaspersky Lab predstavila novú verziu svojej vlajkovej lode v portfóliu bezpečnostných riešení – Kaspersky Internet Security – multi-device. Popri štandardnej výbave ponúka navyše ďalšie unikátne možnosti ochrany používateľov internetu, ktorá zaručí bezpečnosť ich dát.

Kaspersky Internet Security – multi-device predstavuje komplexné riešenie na ochranu používateľov Windows, Mac či Android zariadení pred rôznymi škodlivými softvérmi, nebezpečnými webovými stránkami, online sledovaním, internetovými podvodmi či finančnými podvodmi.

Spoločnosť Kaspersky Lab sa tento rok rozhodla obohatiť produkty pre používateľov Windows zariadení o niekoľko nových funkcií. Odteraz budú môcť používatelia chrániť svoje dáta pred ich zneužitím aj pri nezabezpečenom internetovom pripojení s pomocou novej funkcie – Bezpečné pripojenie (Secure Connection). Navyše, vďaka funkciám Aktualizátor softvéru (Software Updater) a Mazanie softvéru (Software Cleaner) budú môcť „zaplátať potenciálne diery“ v systéme ochrany zariadenia.

„V spoločnosti Kaspersky Lab sme presvedčení, že IT bezpečnosť nie je iba o účinnosti bezpečnostného riešenia. Významnú úlohu zohráva aj úroveň znalostí samotných používateľov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Tí zorientovaní sa v online prostredí správajú zodpovedne a ostražito, sú pripravení využívať najaktuálnejšie technologické riešenia na ochranu toho, čo je pre nich najcennejšie – či už ide o informácie súkromného charakteru, súbory, samotné zariadenia alebo pokojný spánok pre ich rodinných príslušníkov. Robíme všetko preto, aby sme s každou novou verziou našich riešení ponúkli našim používateľom všetky dostupné možnosti ochrany,“ vyjadril sa Jan Sekera, regionálny manažér pre strednú a východnú Európu spoločnosti  Kaspersky Lab.

Bezpečné pripojenie

Funkcia Bezpečné pripojenie (Secure Connection) umožňuje používateľom bezpečné pripojenie na internet vďaka šifrovaniu všetkých dát odoslaných a prijatých v rámci siete[1]. To je obzvlášť dôležité pri uskutočňovaní finančných operácií, pri zadávaní údajov na registračných resp. prihlasovacích stránkach alebo pri komunikácií obsahujúcej dôverné informácie. Zachytenie takéhoto obsahu cudzím subjektom môže spôsobiť používateľovi závažné straty (napr. finančného charakteru).  

Táto funkcia je užitočná najmä pri cestovaní, kedy ľudia na pripojenie na internet využívajú vo väčšej miere nezabezpečené bezdrôtové siete tzv. wi-fi siete. Podľa prieskumu spoločnosti Kaspersky Lab sa až každý piaty používateľ (18 %) stal obeťou kybernetických zločincov počas cestovania. Tento fakt nie je až taký prekvapivý ani náhodný, keďže zároveň aj každý piaty cestovateľ (18 %) priznal, že neuskutočnil žiadne bezpečnostné opatrenia. Funkcia Bezpečné pripojenie sa preto stáva čoraz nevyhnutejším opatrením na bezpečné pripojenie k verejnej wi-fi sieti.

Technológiu Bezpečné pripojenie od Kaspersky Lab je možné spustiť v hlavnom okne  Kaspersky Internet Security – multi-device. Môže byť aktivovaná aj automaticky pri pripojení zariadenia k verejnej bezdrôtovej sieti alebo v prípade, že používateľ pracuje s dôvernými informáciami (týka sa to stránok využívaných na internet banking, online nakupovanie, platobné systémy, e-mailovú komunikáciu, sociálne siete a iné).  

V rámci jednej licencie majú používatelia k dispozícii 200 MB šifrovanej prevádzky. Okrem toho majú možnosť získať neobmedzený objem za mesačný alebo ročný poplatok.

Aktualizácia softvéru

Jedným z najčastejšie využívaných spôsobov, akým vie malvér preniknúť do počítača, je využívanie zraniteľností v inštalovaných programoch. Napriek tomu, že sa vývojári snažia neustále aktualizovať svoje produkty, nie všetci používatelia venujú dostatočnú pozornosť pravidelnej aktualizácii vo svojich zariadeniach. Nová funkcia Aktualizátor softvéru (Software Updater) automaticky vyhľadáva aplikácie, ktoré je potrebné aktualizovať. Hneď po odsúhlasení používateľom zabezpečí okamžitú inštaláciu najnovších verzií do počítača priamo zo stránok dodávateľov aplikácií. Používateľ môže samozrejme požiadať o manuálnu aktualizáciu aplikácie alebo zaradiť vybranú aplikáciu do zoznamu tých, ktoré si nevyžadujú aktualizáciu (napr. v prípadoch, kde sa vyžaduje staršia verzia).

Mazanie softvéru

Z prieskumu spoločnosti Kaspersky Lab vyplynulo, že až 37 % používateľov má vo svojom zariadení uložené programy, ktoré vôbec nevyužíva. Nielenže takto preťažujú pamäť zariadenia, ale poskytujú aj príležitosti kyberzločincom na prienik do systému. Funkcia Mazanie softvéru (Software Cleaner) najskôr preskenuje všetky aplikácie inštalované v počítači a potom označí tie, ktoré vykazujú potenciálne riziko. Používatelia často netušia, že majú vo svojom zariadení nainštalované tieto aplikácie alebo nepoznajú ich negatívne účinky.

Funkcia Mazanie softvéru informuje používateľov o každom programe, ktorý je inštalovaný do ich zariadenia bez ich vedomia alebo jasného súhlasu. Týka sa to aj tých programov, ktoré spomaľujú zariadenie, poskytujú nekompletné alebo klamlivé informácie o svojich funkciách, fungujú v záložnom móde, zobrazujú reklamné banery či odkazy bez povolenia alebo sú málo využívané.  Po prijatí správy má používateľ možnosť rozhodnúť o odstránení alebo ponechaní vybranej aplikácie.

Nová verzia Kaspersky Internet Security – multi-device bola navyše rozšírená o vylepšené pokročilé technológie vrátane viacvrstvovej ochrany finančných transakcií (s funkciou Safe Money / Bezpečné financie), ale aj prevencie pred inštaláciou nežiaducich aplikácií (s funkciou Application Manager / Aplikačný manažér, ktorý je súčasťou prvku známeho predtým ako Change Control) alebo blokovania reklamných banerov v prehliadači (s funkciou Anti-Banner).

Nová verzia Kaspersky Internet Security – multi-device (link na skúšobnú verziu) na Slovensku k dispozícii  od 13. septembra 2016.

 

*1 - Týka sa to najmä VPN (Virtual Private Network) sietí

Komentáre