Novinky

Sectec sa stal popredný distribútor spoločnosti Kemp Technologies

19.4.2021 Np

Tlačová správa, Bratislava, 19.04.2021

Radi by sme Vás informovali, že dochádza k zmenám v rámci distribúcie na slovenskom trhu. Produktové portfólio Flowmon a Kemp bude od 1.4.2021 v réžii distribútora SecTec a.s. Vďaka tomu sme partnerom a zakaznikom schopní doručiť koncepčné riešenie pre zabezpečenie dostupnosti služieb, a to prostredníctvom:

  • znalostí, že sú siete a aplikácie správne zabezpečené a dostupné
  • získavaniu detailných informácií o sieťovej a aplikačnej telemetrii
  • kontinuálneho monitoringu správania sa sietí a aplikácií pre identifikáciu rôznych anomálií
  • ochrany organizácií pred škodlivými aktivitami a elimináciou hrozieb skôr, než dôjde k závažným incidentom

Na konci roka 2020 americká spoločnosť Kemp Technologies, líder v oblasti kontroly nad doručovaním aplikácií (ADC), oznámila akvizíciu Flowmon Networks a.s., globálnlu spoločnosť zaoberajúcu sa sieťovým monitoringom a analytikou. Táto akvizícia spája poskytovanie aplikácií a bezpečnostné služby s vysokou vizibilitou do sietí a automatizovanou reakciou na bezpečnostné incidenty. Spojenie týchto možností dáva NetSecOps tímom možnosť včas detegovať pokročilé hrozby a sieťové anomálie s úplnými aktívnymi spätnými väzbami na nápravu. 

"Sme nadšení, že môžeme rozšíriť portfólio v oblasti bezpečnosti infraštruktúry, monitoringu sietí a automatizovanej reakcie na incidenty tým, že spoločnosť Flowmon privítame do rodiny Kemp, uviedol Ray Downes, generálny riaditeľ spoločnosti Kemp Technologies. "Rozšírenie portfólia spoločnosti Kemp o riešenia spoločnosti Flowmon poskytnú zákazníkom ideálnu kombináciu sieťovej analýzy, preventívnej detekcie hrozieb a doručovania aplikácií pre optimálny, nepretržitý používateľský a aplikačný zážitok." 

Spoločnosť Kemp optimalizuje používateľské skúsenosti s aplikáciami (AX) pomocou inteligentného load balancingu, autentifikácie a zmierňovania útokov na webové aplikácie. Integrácia s komplexným monitoringom, diagnostikou výkonu siete (NPMD) a detegovaním škodlivých aktivít na sieti (NDR) rozšíri celkovú kontrolu nad skúsenosťami s používanými aplikáciami pre NetSecOps tímy. Integráciou front-end proxy, load balancingu a webovým aplikačným firewallom je možné vytvoriť optimálne riešenie, ktoré poskytne nielen reálny prehľad o dostupnosti služieb, ale rieši tiež identifikáciu príčin problémov, ktoré vedú k degradácii AX.

O spoločnosti Kemp Technologies:

Spoločnosť Kemp poskytuje skúsenosti s allways-on aplikáciami, ktoré potrebujú podniky a poskytovatelia služieb, aby uspeli. Spoločnosť Kemp predefinovala load balancing a poskytovanie aplikácií pomocou zjednodušeného nasadenia, flexibilenjších licencií a špičkovej technickej podpory. Kemp Load Master je tiež okrem iného najpopulárnejší virtuálny load balancer a stará sa o zabezpečené doručovanie viac ako 100.000 aplikácií v 138 krajinách po svete. Prevezmite kontrolu nad svojou AX a kontaktujte svojho distribútora Kemp technológií branislav.kollar@sectec.sk 

 

Komentáre

2022 © SecTec, a.s. – All rights reserved | Created by Marketinger