Výrobcovia

safetica

Safetica prináša DLP (Data Loss Prevention) riešenie na ochranu citlivých dát. Nasadí sa v priebehu hodín a dokáže zabrániť, aby dôležité informácie a dokumenty opustili vašu firmu. Software Safetica je kompletné riešenie vnútornej bezpečnosti, ktoré prináša zmenu vo vnímaní rizík.

Software Safetica sa sústredí na ochranu dát na vyššej úrovni a zameriava sa elimináciu hrozieb. Za každým ohrozením dát stojí osoba, ktorá je za tento incident zodpovedná, a to buď úmyselne alebo nedbalosťou. Safetica ponúka kompletné riešenie pre ochranu dát DLP doplnenú o nástroje kompletnej prevencie pred všetkými hrozbami pochádzajúcimi z ľudskej činnosti.

testHlavné výhody Safeticy:
  • Ochránite vašu spoločnosť proti následkom zlyhania vlastných zamestnancov.
  • Odhalíte včas správanie zamestnancov poškodzujúcich vašu spoločnost.
  • Získate prehľad o pracovnej aktivite a produktivite všetkých zamestnancov.
  • Ochránite záujmy vašej spoločnosti s ohľadom na súkromie vašich zamestnancov.
  • Zaistíte, aby zamestnanci pracovali s citlivými informáciami iba požadovaným spôsobom.
  • Získate bezpečnostný software, ktorý nenaruší vaše firemné procesy.
  • Jednoduchšie dosiahnete zhodu s priemyselnými štandardmi, normami a zákonmi.

Viac informácií nájdete na www.safetica.cz

Ďalší výrobcovia