Výrobcovia

fujitsu

Na český trh vstúpila spoločnosť Fujitsu v roku 1999, kedy vytvorila spoločný podnik so spoločnosťou Siemens AG pod názvom Fujitsu Siemens Computers. V Apríly roku 2009 po odkúpení 50% podielu od Siemensu vznikla spoločnosť Fujitsu Technology Solutions Česká republika. V súčasnej dobe je táto spoločnosť zodpovedná za rozvíjanie obchodných aktivít nielen v ČR, ale i na Slovensku a Maďarsku.

Fujitsu Technology Solutions využíva koncepciu dynamických infraštruktúr a ponúka kompletné portfólio IT produktov, riešení a služieb – od klientov až po riešenia dátových centier, spravovanú infraštruktúru a infraštruktúru poskytovanú ako službu (IaaS). Zákazníkom poskytuje služby od poradenstva a návrh systému, dodávky systému a jeho implementáciu až po následnú prevádzku, údržbu a servis.

Fujitsu Technology Solutions má bezkonkurenčné znalosti a skúsenosti s nasadením výpočtových systémov v podnikovej a štátnej sfére, vrátane dodávok prvotriednych serverov na báze platforiem Intel a UNIX, mainframov či zariadení pre ukladanie dát. Patrí tiež medzi popredných dodávateľov profesionálnych PC, notebookov a pracovných staníc pre firmy i domácnosti.

Vedeli ste že?

  • Fujitsu je tretí najväčší celosvetový IT servis provider a číslo 1. v Japonsku.
  • Fujitsu je celosvetovo top 5. provider serverov.
  • Fujitsu Group je vlastníkom viac než 102,000 patentov celosvetovo.

Servers

Efektívnejšie IT v rámci celého životného cyklu

Obmedzené rozpočty nútia oddelenie IT ku zvyšovaniu flexibility. To sa netýka iba hardwaru. Základom sú riešenia. Najlepšou odpoveďou na výzvu „viacej výkonu a možností za menej peňazí“ sú servery PRIMERGY, ktoré sú založené na štandardizovaných architektúrach. Servery PRIMERGY sa mnohonásobne vyplatia, pretože pomáhajú firmám zvyšovať prevádzkovú efektivitu.

Klastre PRIMERGY a odolnosť proti havárii

Klastre pre kľúčové firemné aplikácie

Podnikové obchodné procesy prevádzkované na serveroch s procesormi Intel prinášajú skutočné výhody. Ako sa požiadavky a zaťaženie zvyšujú, stáva sa udržanie zvýšenej stability a dostupnosti problematické. Klastrové riešenie (napr. konfigurácia niekoľkých serverov do podoby systémovej siete) môžu v tomto prípade pomôcť. Spoločnosť Fujitsu môže ponúknuť desiatky rokov skúseností s klastrovými technológiami a s implementáciou projektov v prostrediach mainframe a UNIX. Nástroje pre vysokú dostupnosť, ako sú PRIMERGY MultiPath a DuplexDataManager, je možné kombinovať s prostrediami Microsoft Windows Cluster Server a vytvárať tak konfigurácie odolné proti havárii.

PRIMERGY DuplexDataManager

PRIMERGY DuplexDataManager umožňuje prevádzku subsystémov úložísk s redundantnými diskami s využitím zrkadlenia dát na veľké vzdialenosti. Kombinácia týchto funkcií s klastrovými riešeniami a technológiou Fiber Channel umožňuje vytvoriť tieňové dátové centrá a zaistiť neustálu dostupnosť IT dokonca i v prípade katastrofy.
Produkt DuplexDataManager umožňuje naplno využiť výhody technológie Fibre Channel z hľadiska vzdialenosti a rýchlosti.

Riešenie Microsoft Cluster Server

Konfigurácie Microsoft Cluster Server sú tvorené dvoma nezávislými servermi so systémom Windows. Sú prepojené a užívatelia sa javia ako jeden serverový systém. Sieťoví klienti majú plný prístup ku všetkým prostriedkom v klastri a v prípade zlyhania jedného serveru preberá vykonávanie jeho funkcií automaticky druhý.

Server pre kľúčové firemné aplikácie

Servery Fujitsu PRIMEQUEST (PQ1800E/PQ1800E2) sú vysoko výkonné servery pre kľúčové firemné aplikácie, ktoré sú založené na platforme x86. Tieto servery umožňujú zákazníkom využívať ekonomické výhody a flexibilitu priemyslových štandardov platforiem Linux a Windows a zároveň dosahujú parametre požadované pre nepretržitú prevádzku dátových centier.
Servery PRIMEQUEST kombinujú výkon procesorov rady Intel® Xeon® 7500 ako aj procesorov rady Intel® Xeon® E7, najrozšírenejšie operačné systémy Microsoft Windows a Linux, bohatú ponuku komerčne dostupných riešení a inovatívnou systémovou architektúrou, ktorá je odolná proti zlyhaniu. Pri dodržaní otvorených štandardov zaručujú maximálnu dostupnosť a prinášajú novú úroveň prevádzkovej efektivity v podmienkach neprerušovanej prevádzky kľúčových aplikácií.
Jednoduchý a premyslený návrh robí zo serverov PRIMEQUEST jednu z najrobustnejších a cenovo najpriaznivejších serverových platforiem na súčasnom trhu.
Splňujú tak požiadavky zákazníkov na rozšírenie otvorených priemyslových štandardov tak isto v oblasti kľúčových podnikových aplikácií.

PRIMERGY – správa systému

Dômyselná správa serverov

Sada ServerView® je kľúčom k vyššej hodnote a efektivite prevádzky IT.
Poskytuje všetky funkcie zaisťujúce odolnosť proti zlyhaniu, flexibilitu a automatizovanú nepretržitú prevádzku (24x7) a zvyšuje produktivitu koncových užívateľov pomocou inteligentných a inovatívnych riešení správy systému. Podporuje tak isto technológie zahrnuté vo virtualizácii a vyššiu dynamiku infraštruktúr IT.
Sada ServerView® zaisťuje optimalizované nasadenie, nepretržité sledovanie stavu a rozsiahle riadenie a analýzy pri zlyhaní, ktoré znamenajú kratšie odstávky systému a zvýšenú kvalitu správy a údržby. Vyššiu úroveň energeticky úspornej prevádzky serverov je zaistená špičkovým monitoringom príkonu a riadiacimi funkciami, takže bezproblémová integrácia serverov PRIMERGY v heterogénnych prostrediach IT s rôznou správou umožňuje plnú ochranu investícii.

Hlavné rysy a najnovšie informácie

Medzi nové vylepšenia softwaru ServerView Suite patrí lepšia použiteľnosť, novej špičkovej funkcie zabezpečenia a správy užívateľov a lepšia podpora správy virtualizovaných prostriedkov vrátane modelu CIM (Common Information Model) a prostredie Citrix XenServer. Okrem týchto vylepšení sú k dispozícii nové funkcie pre cenovo nenáročnú správu samostatných serverov.

Podrobnejšie informácie

Spoločnosť Fujitsu predstavuje software ServerView Resource Orchestrator (ROR) umožňujúci rýchly a efektívny provisioning prostriedkov infraštruktúry IT.

Podrobnejšie informácie

Spoločnosť Fujitsu predstavuje software ServerView Resource Coordinator VE (RCVE), ktorý ponúka veľkým podnikom zjednodušenú správu fyzických a virtualizovaných serverov a zníženie nákladov na správu a celkových nákladov na vlastníctvo.

Podrobnejšie informácie

Režim otvoreného pripojenia softwaru ServerView Virtual-IO Manager podporuje štandardné prepínače sietí LAN a SAN. Okrem toho je možné teraz použiť okrem špecializovaných I/O prepojovacích modulov aj ľubovoľné iné prepojovacie moduly (prepínače) určené pre systém BX600. To umožňuje spraviť virtualizáciu identifikátorov MAC a WWN a zároveň zachovať existujúci infraštruktúru sietí LAN a SAN.

Podrobnejšie informácie

Nový software Virtual-I/O Manager zjednodušuje prevádzku a správu blade serverov PRIMERGY v prostrediach LAN a SAN.

Podrobnejšie informácie

Zjednodušenie práce v dátovom centre pomocou softwaru ServerView Suite

Zobrazenie celého filmu

 

               

Storage

Spoločnosť Fujitsu sa stará o projekty dátových úložísk od úvodnej myšlienky cez fázu plánovania až po úspešnú implementáciu.

V rámci stratégie flexibilného dátového sejfu poskytuje spoločnosť Fujitsu diskové systémy organizované do blokov ETERNUS DX a zariadení pre ochranu dát ETERNUS, ktoré zákazníkom umožňujú pružnejšie spravovať rastúce objemy dát pri nižších nákladoch spojených s rastom a ťažiť z veľmi spoľahlivej architektúry i výrazne zjednodušenej obsluhy.

Zatiaľ čo tradičný dodávatelia ponúkajú v základnej úrovni, v stredne triede a v najvyššom segmente odlišné nesúrodé architektúry úložísk dát, systém ETERNUS DX využíva zjednodušenú správu. Takáto architektúra je výhodná pre zákazníkov i partnerov vďaka nižším nákladom spojeným s rastom, zníženej prevádzkovej náročnosti a zvýšenej flexibilite. Systém ETERNUS DX je zameraný na zákazníkov, ktorí požadujú úložiská dát na úrovni blokov. Preto udržuje spoločnosť Fujitsu silné partnerstvo so spoločnosťou NetApp, vďaka ktorému môže ponúkať najmodernejšie technológie pre diskové systémy založené na súboroch a diskové systémy unified storage.

Druhý pilier stratégie flexibilného dátového sejfu spoločnosti Fujitsu predstavuje spojenie zálohovania a archivácie, ktoré významne zjednodušuje infraštruktúru IT k ochrane dát. Prístup k produktom ETERNUS CS na úrovni zariadení zjednodušuje pracovní postup, skracuje dobu nasadení a znižuje náklady na údržbu a prevádzku.

Vlastné technológie a komplexné ponuky služieb spoločnosti Fujitsu doplnené o produkty našich partnerov so špičkovými technológiami ukladania dát umožňujú zákazníkom vytvárať a používať dynamické infraštruktúry pre správu a ochranu dát.

Viac informácií nájdete na www.fujitsu.com.

Ďalší výrobcovia