Novinky

Predstavujeme nové produkty Novicom CCM a Novicom ACADEMY

9.6.2022 Jk

Spoločnosť Novicom predstavila dva nové produkty, ktoré obohatia existujúce portfólio riešení Novicomu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, správy sietí a viditeľnosti sietí.

Ako prvý predstavený produkt je Novicom CCM - Cybersecurity Compliance Management, cloudová služba na podporu činností manažéra kybernetickej bezpečnosti, ktorá za vás zvládne 90 % práce pri správe a aktualizácii dokumentácie systému riadenia informačnej bezpečnosti, a to za zlomok nákladov.

"Primárnym cieľom využívania služby Novicom CCM je splnenie legislatívneho súladu činností organizácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti," povedal Ondřej Tichý, bezpečnostný konzultant spoločnosti Novicom.


Druhým oznámeným novým produktom je Novicom ACADEMY - komplexný školiaci produkt v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorý zabezpečí rozvoj jedinečných zručností, vedomostí a schopností v oblasti kybernetickej bezpečnosti a projektového riadenia špecializovaného na bezpečné implementácie IT a OT riešení.

Účastníci sa vzdelávajú prostredníctvom prednášok a seminárov, ako aj riešením reálnych pracovných úloh, zdieľaním trendov, prípadových štúdií a odovzdávaním osobných skúseností. Kurzy sú koncipované tak, aby sa absolventi oboznámili s teóriou a následne dokázali získané vedomosti preniesť do reálnej praxe.

"Ponuka kurzov reaguje na aktuálne legislatívne, metodické a technické povinnosti, ako aj na potreby a trendy na trhu," povedal Vladimír Karas, bezpečnostný konzultant spoločnosti Novicom.

Komentáre

2024 © SecTec, a.s. – All rights reserved | Created by Marketinger