Novinky

Prehľad noviniek Rapid7

9.5.2024 Sectec

Rok 2024 sme odštartovali so zameraním na nástroje a funkcie potrebné na predvídanie rizík, presné určovanie hrozieb a rýchlejšiu reakciu. Nižšie uvádzame niektoré kľúčové novinky a aktualizácie z uplynulého štvrťroka v rámci produktov a služieb Rapid7 - vrátane InsightCloudSec, InsightVM, InsightIDR, Rapid7 Labs a našich spravovaných služieb.

Predvídanie priamych hrozieb vo vašom prostredí

Nová služba Rapid7 Managed Digital Risk Protection (DRP) poskytuje odborné monitorovanie a riešenie externých hrozieb v clear, deep a dark webe, na predchádzanie útokom. Služba Managed DRP rozširuje váš tím o fukncie bezpečnostných expertov Rapid7:

Bezpečný vývoj umelej inteligencie v cloude s najlepšími bezpečnostnými postupmi Rapid7 AI/ML

Nedávno sme rozšírili podporu InsightCloudSec pre vývoj a vzdelávacie služby GenAI (vrátane AWS Bedrock, Azure OpenAI Service a GCP Vertex), aby sme poskytli širšie pokrytie a tímy mohli efektívne identifikovať, vyhodnotiť a rýchlo konať pri riešení rizík súvisiacich s vývojom AI/ML. Toto rozšírené krytie generatívnej AI obohacuje náš balík zabezpečenia Rapid7 AI/ML Security Best Practices, ktorý priebežne vyhodnocuje prostredie prostredníctvom zberu dát, aby zabezpečil, že váš tím bezpečne vyvíja s AI spôsobom, ktorý vás nevystaví bežným rizikám, ako je únik údajov, toxicita modelu a ďalšie.

Predstavujeme najnovšiu úroveň služby Managed Threat Complete

Odkedy sme minulý rok vydali balík Managed Threat Complete, organizácie po celom svete zjednotili svoje programy správy zraniteľností s programami detekcie a reakcie na hrozby. Teraz majú tímy k dispozícii jednotný pohľad na celý reťazec odstraňovania hrozieb a službu šitú na mieru, ktorá im umožní urýchliť program, zmierniť najnaliehavejšie riziká a eliminovať hrozby.

Zostaňte o krok vpred pred vznikajúcimi hrozbami s poznatkami a usmerneniami od spoločnosti Rapid7 Labs. V prvom štvrťroku tohto roka spoločnosť Rapid7 spustila Emergent Threat Response (ETR) pre 12 rôznych hrozieb. 

Zdroj: Viac o novinkách spoločnosti Rapid7 prinášame v blogu

Komentáre

2024 © SecTec, a.s. – All rights reserved | Created by Marketinger