Novinky

NAJTESTOVANEJŠIA. NAJOCEŇOVANEJŠIA. OCHRANA KASPERSKY LAB.

24.2.2016 Sectec

Vroku 2015 sa produkty spoločnosti Kaspersky Lab zúčastnili 94 nezávislých testov arecenzií. Naše produkty získali 60 prvých miest a 77 umiestnení na stupňoch víťazov.

Popis metriky TOP3 2015

Metrika TOP3odráža percento prípadov, kedy sa dodávateľ umiestnil na jednom z troch najlepších miest vnezávislých testoch vrámci sledovaného obdobia (kalendárny rok).

Zoznam dodávateľov antivírusových programov zúčastňujúcich sa meraní TOP3 zahŕňa predovšetkým tieto spoločnosti: Avast, AVG, Avira, Bitdefender, BullGuard, ESET, F-Secure, G DATA, Intel Security(McAfee), Kaspersky Lab, Microsoft, Panda, Sophos, Symantec, Trend Micro, QuickHealapod. Kompletný zoznam dodávateľov nájdete na konci dokumentu.
Vtabuľke sú uvedené iba výsledky spoločností, ktoré sa zúčastnili minimálne 35 % testov, aby si zabezpečili rovnosť príležitostí pri výpočte.

Účasť vakomkoľvek teste má vplyv na dva ukazovatele jednotlivých dodávateľov: TOP3 a účasť.

 1. Ukazovateľ TOP3 dodávateľa sa zvýši vždy, keď sa dodávateľ umiestni na niektorom z troch prvých miest v teste, alebo keď získa ocenenie. Žiadne iné umiestnenia k zvýšeniu ukazovateľa nevedú. V prípade, že sa o rovnaké umiestnenie v teste delí niekoľko dodávateľov, umiestnenie ďalšieho dodávateľa sa vypočíta ako „počet predchádzajúcich dodávateľov + 1“. Môže napríklad vzniknúť toto poradie: 1, 2, 2, 4, ale poradie 1, 2, 2, 3 vzniknúť nemôže. To znamená, že v poradí „1, 2, 2, 4“ sa ukazovateľ TOP3 navýši iba prvým trom dodávateľom. Existuje výnimka pre testy, kde sa v konečnom výsledku dosiahne určitej „úrovne“. V tomto prípade môžu niektorý dodávatelia dosiahnuť „úrovne 1“, „úrovne 2“ atď. A prvé tri „úrovne“ povedú k zvýšeniu ukazovateľa daného dodávateľa v rebríčku TOP3. Každý produkt dodávateľa môže zvýšiť svoj ukazovateľ TOP3 nezávisle na iných produktoch.

 2. Vždy, keď sa produkt dodávateľa zúčastní testu, recenzie alebo prehľadu (bez ohľadu na konečný výsledok), zvýši sa ukazovateľ účasti u daného dodávateľa (a potom sa porovnáva scelkovým počtom rôznych testov).

Konečný výsledok (TOP3 umiestnenia) sa počíta ako ukazovateľ TOP3 vydelený ukazovateľom účasti a udáva sa vpercentách.
Databáza sdosiahnutými výsledkami za rok 2015 sa uzatvorila 1. februára 2016, bez možnosti pridávať ďalšie testy/recenzie.

Do úvahy sa berú nasledujúce testy (do konca roku 2015):

AV-COMPARATIVES

 • Produkt roku -Productof theYear

Ocenenie sa udeľuje vynikajúcemu dodávateľovi ako výsledok celoročného testovacieho cyklu, ktorý obsahuje nasledujúce testy: úspešnosť detekcie súborov (FileDetectionRate, FDT) + test dynamiky celého produktu (WholeProductDynamicTest, WPDT) + proaktívny/retrospektívny test + test odstránenia malvéru + test výkonnosti. Vzhľadom k pravidlám AV-Comparativesv prípade, že dvaja dodávatelia dosiahnu rovnako vysoké skóre, ocenenie je udelené testovanému, ktorý ho nezískal minulý rok. Ocenenie sa počíta ako prvé miesto v hodnotení TOP3. Dodávateľ, ktorý sa umiestnil na druhej pozícii, spolu s tými, ktorí dosiahnu aspoň 90 bodov v celom testovacom systéme, získajú ocenenie „Top Rated“, čo sa považuje za druhé miesto v hodnotení TOP3. Dodávatelia, ktorí nezískajú žiadne body aspoň v jednom z testov, sú vyradení. Ku koncu roka sa udeľujú medaile („Zlatá“, „Strieborná“, „Bronzová“) za najlepšie výsledky v konkrétnych testoch FDT, WPDT, výkonnosť, test proaktivity, test odstránenia malvéru. Pretože tieto výsledky už prispeli k celkovej metrike TOP3, samotné medaile sa tam nezapočítavajú. Od roku 2015 môžu iba ocenenia prispieť k ukazovateľom TOP3.

 • Test detekcie súborov

Test sa skladá z dvoch častí: testu úspešnosti detekcie a testu falošne pozitívnych výsledkov. Nakoniec dostanú produkty toto ocenenie: Advanced+, Advanced, Standard alebo Tested. Ukazovateľ TOP3 sa pri danom dodávateľovi zvýši iba vprípade, že jeho produkt získal ocenenie Advanced+.

 • WPDT

(test dynamiky celého produktu aochrany vreálnom svete)Test trvá 4mesiace a používajú sa predovšetkým súčasné, známe a relevantné škodlivé weby a malvér. Všetky komponenty produktu významným spôsobom prispievajú k ochrane, takže výsledky umožňujú odhadnúť celkovú efektivitu produktov na ochranu proti malvéru v podmienkach reálneho sveta. Nakoniec dostanú produkty toto ocenenie: Advanced+, Advanced, Standard alebo Tested. Ukazovateľ TOP3 sa pri danom dodávateľovi zvýši iba vprípade, že jeho produkt získal ocenenie Advanced+.

 • Retrospektívny/proaktívny test

Retrospektívne testy hodnotia produkty v boji s novým a neznámym malvérom scieľom zmerať schopnosti proaktívnej detekcie (napríklad prostredníctvom heuristiky, generických signatúr apod.). Tento test berie vúvahu aj počet falošne pozitívnych výsledkov. Od roku2012 je umožnené všetkým škodlivým súborom, ktoré unikli prvotnému odhaleniu ich spustenie, aby sa mohla vyhodnotiť aktívna ochrana poskytovaná napríklad blokátormisprávania. Nakoniec dostanú produkty toto ocenenie: Advanced+, Advanced, Standard alebo Tested. Ukazovateľ TOP3 sa pri danom dodávateľovi zvýši iba vprípade, že jeho produkt získal ocenenie Advanced+.

 • Antiphisingovýtest

Tento test simuluje bežnú situáciu: užívatelia sa v priebehu prehliadania internetových stránok spoliehajú na antiphisingovúochranu poskytovanú ich produktami ochrany. Najúspešnejšie produkty získajú ocenenie: Advanced+, Advanced, Standard alebo Tested. Ukazovateľ TOP3 sa pri danom dodávateľovi zvýši iba vprípade, že jeho produkt získal ocenenie Advanced+.

 • Testy a recenzie mobilného zabezpečenia

Recenzie zahŕňajú testy ochrany proti malvéru a tiež prehľad ďalších funkcií (ochrana proti krádeži, spotreba energie batérie apod.). Pri produktoch snajvyššími troma umiestneniami podľa stupňa ochrany a počtu falošne pozitívnych výsledkov sa zvýši ukazovateľ TOP3 pre príslušných dodávateľov.

 • Testy a recenzie zabezpečenia systému Mac

Recenzie hodnotia rôzne produkty na ochranu zariadeníso systémom Mac podľa zoznamu funkcií produktu a merajú úroveň ochrany vkategóriách, ako je úroveň detekcie, a to na samostatných sériách malvéru určených pre systémy Mac a Windows a úrovne falošne pozitívnych výsledkov. Pri produktoch snajvyššími tromi umiestneniami podľa stupňa ochrany sa zvýši ukazovateľ TOP3 pre príslušných dodávateľov.

 • Test odstránenia malvéru

Test trvajúci 8mesiacov sa zameriava na schopnosti odstránenia malvéru a čistenia pri produktoch zabezpečenia a posudzuje, nakoľko úspešne dezinfikujú systém, t. j. odstránia škodlivý malvér a jeho ostatky zuž infikovaného alebo poškodeného systému. Produkty získajú nasledujúce ocenenie: Advanced+, Advanced, Standard alebo Tested. Ukazovateľ TOP3 sa pri danom dodávateľovi zvýši iba vprípade, že jeho produkt získal ocenenie Advanced+.

 • Test rodičovskej ochrany

Test hodnotí efektivitu produktov zabezpečenia pri prevencii návštev detí na nežiadúcich weboch. Každý produkt je vkategóriách bodovaný a podľa celkového skóre sa produktom zprvých troch miest zvýši ukazovateľ TOP3. Ukazovateľ TOP3 sa u príslušného dodávateľa zvýši iba pri produktoch, ktoré boli certifikované.

AV-TEST

 • Ocenenie za najlepšiu ochranu pre domácnosti a firmy

Ocenenie je udelené za dokonalé výsledky v kategórii ochrany v priebehu celého roka. Certifikácia prebieha každé dva mesiace, samostatne pre firemné produkty a produkty pre domácnosti. Ukazovateľ TOP3 sa dodávateľovi zvýši iba v prípade, že získa takéto ocenenie.

 • Ocenenie za najlepší výkon pre domácnosti a firmy

Ocenenie je udelené za dokonalé výsledky v kategórii výkonnosti počas celého roka. Certifikácia prebieha každé dva mesiace, samostatne pre firemné produkty a produkty pre domácnosti. Ukazovateľ TOP3 sa dodávateľovi zvýši iba v prípade, že získa takéto ocenenie.

 • Ocenenie za najlepšiu využiteľnosť v domácnostiach a firmách

Ocenenie je udelené za dokonalé výsledky v kategórii využiteľnosti počas celého roka. Certifikácia prebieha každé dva mesiace, samostatne pre firemné produkty a produkty pre domácnosti. Ukazovateľ TOP3 sa dodávateľovi zvýši iba v prípade, že získa takéto ocenenie.

 • Ocenenie za najlepšiu schopnosť opráv

Ocenenie je udelené za dokonalé výsledky v kategórii opráv počas celého roka, a to oddelene pre integrované a špeciálne produkty určené pre domácnosti. Ukazovateľ TOP3 sa dodávateľovi zvýši iba v prípade, že získa takéto ocenenie.

 • Test produktov zabezpečenia a ochrany Android zariadení

Ocenenie je udeľované za dokonalé výsledky v testovaní bezpečnosti Android zariadení vpriebehu celého roka.Ukazovateľ TOP3 sa dodávateľovi zvýši iba v prípade, že získa takéto ocenenie.

 • Každé dva mesiace: Certifikácie produktov pre domácnosti a firmy

Série celoročných certifikácií sú tvorené segmentami produktov pre domácnosti a firmy. Každý znich je rozdelený na 6samostatných testov (každý trvá 2mesiace). Všetky zúčastnené produkty sú bodovo ohodnotené v kategóriách Ochrana, Výkon a Využiteľnosť. Súčet bodov tvorí celkové skóre. Na základe celkového skóre sa produktom na prvých troch miestach zvýši ukazovateľ TOP3.

 • Test mobilných produktov zabezpečenia pre Android

Séria celoročných certifikácií je rozdelená na 6 samostatných testov (každý trvá 1 mesiac). Všetky zúčastnené produkty sú bodovo ohodnotené v kategóriách Ochrana, Využiteľnosť (kombinácia výsledkov z testov výkonnosti a falošne pozitívnych testov) a Funkcie. Súčet bodov tvorí celkové skóre. Na základe celkového skóre sa produktom na prvých troch miestach zvýši ukazovateľ TOP3.

 • Test rodičovskej ochrany pre Android a Windows zariadenia

Tieto testy hodnotia efektivitu produktov zabezpečenia pri prevencii návštev detí na nežiadúcich weboch. Ukazovateľ TOP3 sa u príslušného dodávateľa zvýši iba pri produktoch, ktoré boli certifikované.

 • Test ochrany pre systém Linux

Tento test skúma efektivitu testovaných riešení pre systémy Linux proti linuxovým a windowsovým hrozbám. Na základe úspešnosti detekcie sa produktom na prvých troch miestach zvýšia ukazovatele TOP3 u ich dodávateľov.

 • Testy ochrany a výkonu pre systém Mac

Tento test hodnotí rôzne produkty ochrany zabezpečenia pre systém Mac OSX. Na základe úrovne detekcie sa produktom na prvých troch miestach zvýšia ukazovatele TOP3 u ich dodávateľov.

DENNIS TECHNOLOGY LABS

 • Test firemnej antivírusovej ochrany
 • Test antivírusovej ochrany pre domácnosti
 • Test antivírusovej ochrany pre malé firmy

Tieto štvrťročné testy si kladú za cieľ porovnať efektivitu produktov ochrany proti malvéru, ktoré sú dodávané známymi spoločnosťami v odbore zabezpečenia. Produkty boli vystavené reálnym internetovým hrozbám, ktoré sa v testovacom období, používali. Vystavenie prebiehalo realisticky a verne odrážalo skúsenosti užívateľov. Tieto výsledky ukazujú čo by sa stalo, keby užívateľ použil jeden z produktov a navštívil infikované webové stránky. Testy zahŕňajú podtestydetekcie a falošne pozitívnych nálezov.Trom produktom s najvyšším skóre presnosti (vypočíta sa ako súčet bodov za dve podskupiny) sa zvýši ukazovateľ TOP3 pre príslušného dodávateľa.

MRG EFFITAS

 • Certifikácia zabezpečenia online bankovníctva/prehliadača

Test hodnotní produkty v porovnaní s finančným malvérom, a to s použitím rôznych metód testovania a scenárov: série finančného malvéru v nechránenom prostredí, v prostredí botnetova na simulátoroch rôznych techník narušenia citlivých údajov. Iba produkty, ktoré úspešne absolvujú všetky tri stupne, získajú certifikáciu a získajú zvýšenie ukazovateľa TOP3 pre príslušných dodávateľov.

 • Certifikácia a hodnotenie 360

Test hodnotí schopnosť produktov zabezpečenia blokovať prvotnú infekciu a meria čas nutný k detekcii malvéru v napadnutom systéme a náprave problému.Test je náhradníkom testu „Hodnotenie času detekcie a nápravy“. Ukazovateľ TOP3 sa u daného dodávateľa zvýši iba pri certifikovaných produktoch.

 • Test prevencie zneužitia zraniteľností vreálnom firemnom prostredí

​​​Test navrhnutý spoločnosťou Kaspersky Lab hodnotí schopnosť produktov zabrániť zneužitiu zraniteľných miest. Prípady koncových bodov s riešením KES s kompletnými funkciami, KES iba s funkciou AEP a ďalších sedem produktov iných dodávateľov testovaných v 300 testovacích prípadoch.Pri produktoch s troma najvyššími výsledkami v schopnosti detekcie sa zvýši ukazovateľ TOP3 pre ich dodávateľov.

 • Test prevencie zneužitia vreálnom svete

Test navrhnutý dodávateľom hodnotí schopnosť blokovať zneužitia pri produktoch zabezpečenia. Produkty na prvých troch miestach podľa úrovne ochrany proti zneužitiu zvýšia ukazovateľ TOP3 pre ich dodávateľov.

 • Porovnávacia analýza schopností odstraňovať rootkitmi

Tento test navrhnutý dodávateľom hodnotí schopnosť produktov zabezpečenia vyhľadať a opraviť systémy infikované rootkitmi. Pri produktoch s najvyšším skóre opráv sa zvýši ukazovateľ TOP3 pre ich dodávateľov.

NSS LABS

 • Porovnávací test ochrany firemných koncových bodov

Test hodnotí produkty pre zabezpečenie koncových bodov zhľadiska schopnosti blokovať malvérové útoky pochádzajúceso sociálneho inžinierstva. Produkty na prvých troch miestach podľa úrovne rýchlosti zvýšia ukazovateľ TOP3 pre ich dodávateľov.

PCSL (PC SECURITY LABS)

 • Test mobilných produktov zabezpečenia pre Android

Test hodnotí úspešnosť detekcie a úroveň falošne pozitívnych výsledkov pri produktoch pre ochranu Android mobilných zariadení. Umiestnenie zúčastnených produktov je určené konečným skóre. Ukazovateľ TOP3 sa zvýši iba u troch dodávateľov s najvyšším skóre.

 • Test odstránenia vírusov vsystéme Windows

Tento test hodnotí efektivitu detekcie vírusov a ich odstránenie z nakazeného systému. Pri produktoch snajvyššími výsledkami (vypočítané podľa ich schopnosti opraviť systém) sa zvýši ukazovateľ TOP3 pre ich dodávateľov.

VIRUSBULLETIN

 • VB100 –Porovnávacie recenzie a certifikácie

Testy sa konajú každé 2mesiace* a vždy na inom operačnom systéme. Hodnotia sa rôzne typy produktov.Každý produkt, ktorý úspešne prejde certifikáciou, zvýši ukazovateľ TOP3 pro jeho dodávateľa.

*Recenzie zoktóbra a decembra neboli zaradené do metriky TOP3 a tiež neboli publikované vdobe uzamknutia databáze.


 

Zdroj tlačovej správy: Kaspersky Lab

Komentáre

2021 © SecTec, a.s. – All rights reserved | Created by Marketinger