Novinky

Tri kľúčové kroky k ochrane pred Ransomware

20.7.2016 Sectec

Útočníci tradične profitovali z krádeže identity alebo čísla kreditných kariet a následne ich predávali na čiernych trhoch. Na základe reportu The Verizion Data Breach Investigations Report, klesla cena za odcudzené dáta/záznamy, takže útočníci hľadajú nové spôsoby ako profitovať. Vďaka technologickým pokrokom a schopnosti spoľahlivo šifrovať a dešifrovať dáta, Ransomware je na ústupe. Pre hlbší prehľad informácií o Ransomare si prečítajte kompletnú správu spoločnosti Palo Alto Networks Unit 42 report

 Ak sa vám zobrazí upozornenie, že došlo k napadnutiu vášho PC, už je pravdepodobne na nejakú prevenciu príliš neskoro. Takže spôsob akým zastaviť potenciálny vírus, je prevencia ešte pred jeho vniknutím.

Ak budete nasledovať tieto tri kroky, môžete sa vyhnúť zbytočným finančným nákladom na hackerov, ktorí môžu oslobodiť vaše dáta:

PRÍPRAVA

  • Mať dobrú stratégiu zálohovania a obnovy ktorá je kľúčom k obnoveniu dát v prípade ich narušenia.

PREVENCIA

  • Segmentácia siete, kontrolovaný prístup, schopnosť zastaviť známy malware, prípadne rýchlo a včas odhaliť, zabrániť prieniku a šíreniu neznámeho malwaru.

SCHOPNOSŤ REAGOVAŤ

  • Pochopiť najnovšie ransomware útoky a kampane. Mať plán v prípade potreby zapojenia orgánov činných v trestnom konaní.

Viac informácií nájdete na webovej stránke https://www.paloaltonetworks.com/solutions/initiatives/ransomware

 

Zdroj informácií: Palo Alto Networks

 

Komentáre

2022 © SecTec, a.s. – All rights reserved | Created by Marketinger